Aanvraag aanmoedigingspremie voor gezins- en groepsopvang.

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging
Adres

Gezinszins- en groepsopvanginitiatieven die vergund zijn door Kind en Gezin en hiervan een attest kunnen voorleggen kunnen beroep doen op een jaarlijkse aanmoedigingspremie.

Dien je aanvraag met de nodige bijgevoegde documenten in vóór 1 oktober van het desbetreffende jaar.

Alle informatie en voorwaarden vind je op www.maldegem.be/gemeentelijke-subsidie-gezinsopvang