Aanvraagformulier voor een reguliere drankvergunning (geen pop-up)

 • 1 Gegevens
 • 2 Overzicht
 • 3 Bevestiging

Gegevens van de aanvrager

Adres
Adres pop-up

Vooropgestelde startdatum

Sluitingsdag(en) en openingsuren

Omschrijving van de reguliere horeca-uitbating, met opgave van de parkeercapaciteit

Voorziene gemiddelde bezetting

Keuze *

Geluidssterkte van elektronisch versterkte muziek

Geluidsniveau *

Op te laden bijlagen

Bij de aanvraag moet volgende stukken worden gevoegd:

1 Moraliteitsattest (uittreksel uit het strafregister 596.1-8, <3 maanden oud)

2 Bewijs ondernemingsnummer met correct adres

3 Verzekeringsattest brand + burgerlijke aansprakelijkheid

4 Bewijs aangifte FAVV (ifv registratie of toelating FAVV)

5 Kopie identiteitskaart

De tijdelijke drankvergunning (en dus de start van de pop-up) kan niet worden afgeleverd als niet alle gevraagde stukken tijdig werden bezorgd

Contactinformatie

Via dit formulier kan je een aanvraag indienen voor een toelating voor het schenken van alcoholische dranken die ter plaatste geconsumeerd worden in een publiek toegankelijke plaats

Opgelet: deze aanvraag is niet van toepassing op:

 • een gelegenheidscafé door een vereniging naar aanleiding van een evenement (= Aanvraag toelating evenement. Zit vervat in de toelating voor het evenement)
 • een reizende drankgelegenheid (bvb foodtruck) die reeds over een drankvergunning beschikt, uitgereikt door de gemeente van de woonplaats/maatschappelijke zetel
 • uitbreiding van de zaak met een terras (zie aanvraag terrasvergunning)
 • een eetgelegenheden die enkel gegiste (en geen sterke) dranken serveren, steeds in combinatie met een maaltijd
  • Als “gegiste dranken” worden beschouwd: bieren, wijnen, champagne, cider, porto, sake, sherry, vermout,…
  • Als “sterke dranken” worden beschouwd: alcoholpops, jenever, pastis, tequila, gin, wodka, rum, alcoholhoudende cocktails en mixdranken,..
 • een optreden (apart aan te vragen als evenement via het Uitloket)