Individuele Behandelinginstallatie Afvalwater

Als je woning in de rode zone van het zoneringsplan ligt, is er geen aansluiting op een openbare afvalwaterzuiveringsinstallatie aanwezig. Ook in de toekomst is die niet voorzien.

Daarom moet er bij de woningen in deze zone een individuele zuivering van het afvalwater gebeuren door middel van een Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater (IBA).

Voorwaarden

  • Woning moet gelegen zijn in de rode zone van het meest recente goedgekeurde zoneringsplan.

Procedure

Komt mijn woning in aanmerking?

  • Contacteer de dienst Infrastructuur om na te gaan of jouw woning in aanmerking komt voor een IBA. De medewerkers zullen je verder informeren en je een aanvraagformulier en infobrochure geven.

Ik kom in aanmerking, wat nu?

  • Dien het ingevulde aanvraagformulier in bij de dienst Infrastructuur.
  • Een deskundige van Aquafin zal contact met je opnemen.
  • Deze deskundige zal de bestaande toestand van het rioleringsstelsel in kaart brengen als die nog niet gekend is.
  • Op basis van de actuele toestand wordt een afkoppelingsplan opgemaakt die het regenwater van het afvalwater zal scheiden. Deze afkoppelingswerken zijn ten laste van de eigenaar.
  • Samen met de eigenaar wordt een optimale locatie uitgekozen voor de plaatsing van de IBA.
  • Zodra alle plannen uitgewerkt zijn, wordt een overeenkomst opgemaakt tussen de gemeente en de burger voor de plaatsing van een IBA op het privaat domein.

Prijs

De aankoop en het plaatsen van de IBA, de aansluiting van de afvalwaterleiding (DWA) en het onderhoud ervan gebeurt door een door de gemeente aangestelde aannemer. De tussenkomst van de bouwheer, de burger dus, is vastgelegd op € 1.800 exclusief de kostprijs voor eventuele afkoppelingswerken.

Contact