Aanvraagformulier voor het opstellen van uitstalinrichtingen van koopwaar, automaten en/of fietsenstallingen op het openbaar domein

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Gegevens handelszaak

Adresgegevens 1

Gegevens aanvrager / belastingsplichtige

Adresgegevens 2

Aanvraag toelating voor het plaatsen van uitstalinrichtingen van koopwaar, automaten en/of fietsenstallingen

Maak een keuze of, indien van toepassingen, kruis meerdere aan *

*Dient een vergunning te bekomen maar is niet belastingplichtig.

Nadere specificatie van de uitstalling en de locatie

De afstand tussen de gevel en de rijbaan bedraagt 1,50 m of meer *
De afstand tussen de uitstalling en de rijbaan zal 1,50 m of meer bedragen *
De uitstalling kan worden geplaatst binnen een meter uit de gevel *
De uitstalling is hoger dan 2 meter *

Dossierstukken

Contactinformatie

Handelaars, zelfstandigen of andere personen die uitstalinrichten van koopwaar, automaten en/of fietsenstallingen op openbaar domein willen plaasten, moeten hiervoor een aanvraag indienen bij het gemeentebestuur.

Privacy

Gemeente/OCMW Maldegem hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en je recht op privacy. Lees ons privacybeleid via www.maldegem.be/privacy.