Aanvraagformulier vergunning vreugdeschoten

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging
Adres aanvrager
Adres locatie vreugdeschoten
Datum en startuur vreugdeschoten *

Via dit aanvraagformulier kan je een vergunning voor vreugdeschoten aanvragen. Gelieve de toelating ten laatste 14 dagen op voorhand aan te vragen. 

Verdere info over de vergunning vreugdeschoten kan je hier lezen.