Aanvraag wielerwedstrijd

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

1. Gegevens wielerwedstrijd

Start- en einduur *
Van
Tot

2. Algemene gegevens organisator

Geboortedatum *

Adres:

Adresgegevens 1

Contactpersoon:

1. Aard van de wedstrijd

2. Categorie van de deelnemers

3. Algemene gegevens evenement

Dit is:
Dit is:

4. Omroepwagen

5. Publiciteitscaravaan

Duur van publiciteitscaravaan
Van
Tot

5. Afstand van de wedstrijd

6. Plan van het parcours

Een plan met aanduiding van het parcours dient bij de aanvraag te worden gevoegd waarbij volgende kleuren worden gebruikt:

  • ROOD: voor gewestwegen
  • BLAUW: voor de provinciewegen
  • GROEN: voor gemeentewegen

Met zwarte pijltjes is de koersrichting aangeduid. Wanneer deze niet de richting van de wijzers van het uurwerk volgt, de reden opgeven:

Vertrek en aankomst zijn aangeduid met een zwarte streep en de letters V en A. Het kruisen van de gewestwegen is met een rode dwarsstreep aangeduid, voor provinciewegen is dit met een blauwe dwarsstreep.

7. Hulpdiensten

8. Begeleiding politie

9. Rode Kruis

Vanaf 1 mei 2017 kan je als organisator beroep doen op de Hulpdienst Rode Kruis Maldegem. Het aanvraagformulier hiervoor kan je vinden op de website van het Rode Kruis (http://www.rodekruis.be/wat-doen-we/hulpverlening/hulp-op-jouw-evenement/) of aan het Uit-Loket.

Dit formulier dient minstens 6 weken voor het evenement naar de verantwoordeijke van de hulppost worden gestuurd via hulpdienst@maldegem.rodekruis.be of per post naar Rode Kruis Vlaanderen, t.a.v. Dimitri Bogaerts, Bloemestraat 45 te 9990 Maldegem.

10. Koersdirecteur

12. Materiaal

Om u te ondersteunen bij de organisatie van uw evenement kunt u bij verschillende gemeentelijke diensten materiaal ontlenen. Opgelet niet mogelijk voor natuurlijke personen (privé doeleinden) of ondernemingen (commerciële doeleinden).

Logistiek
Huurprijs per stukerkend: gratisniet-erkend: € 1,5 
Huurprijs per stukerkend: gratisniet-erkend: € 10 
Beschikbaar100
Huurprijs per stukerkend: gratisniet-erkend: € 5 
Huurprijs per stukerkend: gratisniet-erkend: € 2,5 
Huurprijs per stukerkend: gratisniet-erkend: € 2 
Huurprijs per stukerkend: gratisniet-erkend: € 8 
Huurprijs per stukerkend: gratisniet-erkend: € 0,5 
Huurprijs per stukerkend: gratisniet-erkend: € 198 
Huurprijs per stukerkend: gratisniet-erkend: € 10 
Huurprijs per stukerkend: gratisniet-erkend: € 3 
Vlaggen
Huurprijs per stukerkend: gratisniet-erkend: € 2,5 
Huurprijs per stukerkend: gratisniet-erkend: € 3 
Huurprijs per stukerkend: gratisniet-erkend: € 3 
Huurprijs per stukerkend: gratisniet-erkend: € 3 
Transport
Gewenste datum en tijdstip levering (door Dienst Infrastructuur) *
Gewenste datum en tijdstip afhaling materiaal (door Dienst Infrastructuur) *

13. Publiciteit

Promotie- en bewegwijzeringsborden

Opgelet: wel onder voorbehoud

14. Opmerkingen

Privacy

Gemeente/OCMW Maldegem hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en je recht op privacy. Lees ons privacybeleid via www.maldegem.be/privacy.