Aanvraagformulier machtiging praalwagen

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Gegevens aanvrager

Adres aanvrager

Gegevens eigenaar praalwagen

Is de aanvrager van deze machtiging dezelfde als de eigenaar van de praalwagen? *

Geef hieronder de gegevens van de eigenaar van de praalwagen

Gegevens praalwagen

Adres stalplaats praalwagen

Via dit webformulier kan je een machtiging voor een praalwagen (carnavalswagen) aanvragen. 

Enkel via deze machtiging kan je met de praalwagen op de openbare weg rijden en op een relgementaire wijze deelnemen aan het verkeer. 

Privacy

De gemeente hecht veel belang aan de bescherming van je persoonsgegevens. Wij zullen jouw gegevens enkel in het kader van deze aanvraag gebruiken. Meer informatie over ons privacybeleid kan je raadplegen via www.maldegem.be/privacy