Aanvraagformulier overnachting jeugdlokalen

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging
Lokaal waar geslapen wordt
De jeugdvereniging bezorgt de Jeugddienst minstens één week op voorhand een deelnemerslijst met de namen en adressen van de aanwezige leden en leiding. Deze lijst ligt ter inzage in het lokaal. *

Contactinformatie

Een jeugdverenigingkan, mits goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen, maximum 30 nachten per werkingsjaar overnachten in de eigen jeugdlokalen.

Een aanvraag voor een overnachting kan hier - ten laatste 30 september, 31 januari of 31 mei voor de komende periode - ingediend worden.

Voor vragen kan je steeds de jeugddienst contacteren via tel. 050 72 86 28 of jeugddienst@maldegem.be

Privacy

Gemeente en OCMW Maldegem dragen zorg voor uw persoonsgegevens. Deze gegevens zullen enkel in het kader van deze aanvraag gebruikt worden. Meer info over ons privacybeleid vind je via www.maldegem.be/privacy