Aanvraag terrasvergunning

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

1. Gegevens horecazaak:

2. Gegevens aanvrager/belastingsplichtige

3. Type terrasvergunning

Type *

Opgelet! Bij een Jaarterras heeft u bijkomend steeds een stedenbouwkundige  vergunning nodig

Type *

4. Terrasgegevens

Opgelet! In dit geval heeft u bijkomend steeds een stedenbouwkundige vergunning nodig

Ligt het terras op een parkeerplaats? *
Duid aan wat van toepassing is
Duid aan wat van toepassing is

5. Dossierstukken

Het aanvraagdossier dient steeds aangevuld te worden met de documenten zoals vermeld in art. 23 van het van toepassing zijnde politiereglement.
Dossiers die niet aan deze vereisten voldoen zullen als onontvankelijk teruggestuurd worden aan de aanvrager.

Voeg hieronder een plattegrond toe met:

  1. Een aanduiding van de voorgevel en/of zijgevel van de horecazaak met de breedte van deze voorgevel en/of zijgevel.
  2. De terrasconstructie met afmetingen van de volledige terrasconstructie (buitenmaten)
  3. De breedte van het openbaar domein (met onderscheid tussen voetpad, fietspad, parkeerstrook, …) én de aanduiding van eventuele aanwezige infrastructuur (verlichtingspaal, vuilnisbak, bloembak, fietsrek…)
  4. De 1,5 m obstakelvrije doorgang
  5. Een aanduiding en beschrijving van eventuele verlichtingselementen/verwarmingselementen op de terrasconstructie.
  6. Indien met een terrasoverdekking wordt gewerkt, dient de vrije hoogt onder de uitgeschoven overdekking vermeld te worden.

Klik hieronder op 'volgende' en daarna op 'verzend'om uw ingevulde formulier in te dienen.

Opgelet

Het verzenden van een online formulier met grote bestanden kan even duren. Je aanvraag is enkel gelukt wanneer je een verzendbevestiging via e-mail ontvangt.

Gelieve bij problemen contact op te nemen met de Dienst Lokale Economie.

Privacy

Gemeente/OCMW Maldegem hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en je recht op privacy. Lees ons privacybeleid via www.maldegem.be/privacy.

Opgelet

Het verzenden van een online formulier met grote bestanden kan even duren. Je aanvraag is enkel gelukt wanneer je een verzendbevestiging via e-mail ontvangt.

Gelieve bij problemen contact op te nemen met de Dienst Lokale Economie.