Adoptie

Maak hier een afspraak voor inlichtingen omtrent adoptie

Maak hier een afspraak om een adoptie te registreren

Adoptie is een juridische maatregel waarbij de tussenkomst van de ambtenaar van de burgerlijke stand zich beperkt tot de overschrijving van de beslissing van de rechtbank en de aanpassing van de akten. Er bestaan twee soorten adoptie: binnenlands en interlandelijk (tussen twee landen).

Een adoptie moet sowieso tot stand komen via voorafgaand contact met de overheden in kwestie. Zowel voor adoptie binnen België als voor buitenlandse adoptie is de kandidaat-adoptieouder verplicht om de procedure te volgen van de bevoegde organisatie. In Vlaanderen is Kind en Gezin hiervoor bevoegd.

Binnenlandse adoptie

Bij een binnenlandse adoptie wordt het vonnis dat de Belgische rechtbank heeft uitgesproken in verband met adoptie overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand in de gemeente waar de adoptanten wonen. Dat gebeurt automatisch. Je hoeft hier zelf geen stappen voor te ondernemen.

  • Vlaamse Centrale Autoriteit inzake Adoptie Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel, tel nr. 02/533 14 76

Buitenlandse adoptie

Bij een buitenlandse adoptie moet de adoptieakte eerst bezorgd worden aan de Federale Centrale Autoriteit, dienst internationale adoptie, voor erkenning in België. Met het bewijs van registratie dat je daarvoor ontvangt en de beëdigde vertaling van de gelegaliseerde adoptieakte meld je je daarna aan bij de dienst Burgerzaken om de akte te laten overschrijven in de registers van de burgerlijke stand.

  • FOD Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden Federale Centrale Autoriteit, dienst internationale adoptie, Waterloolaan 115, 1000 Brussel. Tel nr 02/542 71 61 en 02/542 75 82

Meenemen bij buitenlandse adoptie

  • Bewijs van registratie van dienst internationale adoptie 
  • Gelegaliseerde adoptieakte + beëdigde vertaling
  • Identiteitskaarten van de adoptanten

Voorwaarden

Adoptie is mogelijk voor:

  • Een enkele persoon
  • Twee echtgenoten
  • Twee wettelijk samenwonenden
  • Twee samenwonenden die permanent en affectief samenwonen sinds ten minste drie jaar op het tijdstip van het verzoek tot adoptie.

 

Contact