Adoptie

Er bestaan twee soorten adoptie: binnenlands en interlandelijk (tussen twee landen).

Een adoptie moet sowieso tot stand komen via voorafgaand contact met de overheden in kwestie. Zowel voor adoptie binnen België als voor buitenlandse adoptie is de kandidaat-adoptieouder verplicht om de procedure te volgen van de bevoegde organisatie. In Vlaanderen is Kind en Gezin hiervoor bevoegd.

Voorwaarden

Adoptie is mogelijk voor:

  • een enkele persoon
  • twee echtgenoten
  • twee wettelijk samenwonenden
  • twee samenwonenden die permanent en affectief samenwonen sinds ten minste drie jaar op het tijdstip van het verzoek tot adoptie.

Contact