Info over grote Gemeentelijke wegen- en rioleringsprojecten

Maak hier een afspraak

Wens je als burger meer informatie over geplande of in uitvoering zijnde grote Gemeentelijke wegenwerken? De Dienst Omgeving - Afdeling wegen en riolering staat je graag bij met de nodige informatie en toelichting bij de plannen.

Opgelet! Voor vragen rond wegenwerken van het gewest en/of werken door nutsmaatschappijen neem je best contact op met het gewest of nutsbedrijf.

Wat dien ik bij het maken van een afspraak te vermelden?

Om je zo goed als mogelijk te helpen, heeft de Gemeente voldoende informatie nodig om de afspraak voor te kunnen bereiden en de nodige informatie te verzamelen. Vermeld dan ook bij het maken van een afspraak volgende gegevens:

  • het project waar je informatie over wenst
  • De locatie(s) waarover je wenst te informeren (straat en huisnummer of kadastrale gegevens van het goed)
  • De vragen die je hebt met betrekking tot het project

Wat breng ik mee op mijn afspraak?

Om de afspraak zo goed als mogelijk te kunnen doen verlopen en om te vermijden dat je terug dient te komen voor een tweede afspraak is het belangrijk dat je zoveel mogelijk informatie meeneemt met betrekking tot je vragen.

Contact