Afspraken IBO De Zandloper

Breng- en haalmomenten

Binnen de afgesproken dag- en uurregeling mag je je kind op elk moment brengen of afhalen. Het is noodzakelijk dat de ouders deze openingsuren respecteren. We maken duidelijke afspraken over de personen aan wie het kind bij afhaling mag worden toevertrouwd en de regeling als iemand anders het kind komt afhalen.

Voeding

We voorzien geen middagmaal. Het is de bedoeling dat je kind zelf zijn lunchpakket en drankje meebrengt. Je moet ook zelf een tien- en vieruurtje voorzien. Water wordt tijdens de opvang kosteloos aangeboden. Frisdrank en snoepgoed zijn niet toegelaten.

Verzorging

In de loop van de dag krijgen de kinderen alle nodige verzorging. Handdoeken, washandjes en andere zijn beschikbaar in de opvang. Elk kind heeft een eigen kastje om persoonlijke spullen op te bergen. We vragen om alles te naamtekenen.

Ziekte

Zieke kinderen worden geweigerd voor de duur van de ziekte en tot het besmettingsgevaar geweken is. Een ziek kind heeft meer aandacht nodig dan dat de opvang kan bieden. Bovendien moeten we rekening houden met de gezondheid van de andere kinderen in de opvang.

De medewerkers van de opvang dienen geen medicatie toe zonder doktersattest.

Als jouw kind in de opvang ernstig ziek wordt (temperatuur boven de 38,5°C of ernstige ziekteverschijnselen) of een ongeval heeft, proberen we steeds een van de ouders (of aanverwanten) te bereiken. Daarom is het ook belangrijk dat je ons meteen verwittigt zodra jouw gezinstoestand of contactgegevens wijzigen.

Trein & te voet

Kinderen die naar school gaan in basisschool De Papaver in Adegem worden met een elektrisch treintje of te voet gebracht naar en opgehaald van de school vanuit De Zandloper Adegem.  Hiervoor rekenen we een bijdrage van € 0,20 per kind en per rit. De kinderen van basisschool De Ark in Maldegem worden te voet naar school gebracht en afgehaald vanuit De Zandloper Maldegem.

Afhalen

Als jouw kind de buitenschoolse opvang alleen mag verlaten (bv. omdat u vlakbij woont) of wordt afgehaald door derden, hebben wij de schriftelijke toestemming nodig van de ouders. Zonder deze toestemming vragen we dat de kinderen persoonlijk worden afgehaald.

Meer informatie vind je in het huishoudelijk reglement onderaan de pagina.

Contact