Afval verbranden

Afvalverbranding in open lucht is verboden, dus ook voor snoeihout en plantenresten.

Uitzondering

Enkel in deze gevallen is verbranding in open lucht toegelaten:

  • Droog en onbehandeld hout voor het maken van een open vuur (kampvuur).
  • Droog en onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof in een sfeerverwarmer of barbecue.
  • Als beheermaatregel voor bossen, als fytosanitaire maatregel (volksgezondheid) of als onderdeel van een wetenschappelijk experiment, in overeenstemming met de bepalingen van het Bosdecreet van 13 juni 1990.
  • In natuurgebieden als beheermaatregel wanneer afvoer of verwerking ter plaatse van biomassa-afval niet mogelijk is, of als fytosanitaire maatregel (volksgezondheid). Hiervoor is de schriftelijke toestemming van de lokale overheid nodig en moet de verbranding als uitzonderlijke beheermaatregel opgenomen zijn in het goedgekeurd beheerplan.
  • Plantaardige afvalstoffen afkomstig van eigen bedrijfslandbouwkundige activiteiten, als afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is, of als het vanuit fytosanitair (volksgezondheid) oogpunt noodzakelijk is.

In al deze situaties moet je 100 meter afstand bewaren tot huizen, heiden, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of waar er vlas ligt te drogen. Je moet 25 meter afstand bewaren ten opzichte van bossen.

Deze afstanden zijn niet van toepassing bij de verbranding voor sfeerverwarmers en barbecues.

Contact