Afvalverwerking op je evenement

We bieden organisatoren van evenementen verschillende mogelijkheden aan voor afvalverwerking:

 • Optie 1: Gebruik van doorzichtige vuilniszakken en blauwe PMD-zakken van 240l (eventueel in combinatie met het ontlenen van 240l rolcontainers)

  Deze doorzichtige vuilniszakken of blauwe PMD-zakken van 240 l kunnen aangekocht worden bij de dienst Infrastructuur aan 8 euro/zak (Bloemestraat 45, 9990 Maldegem).
  De afvalcontainers kunnen ontleend worden bij de gemeentelijke uitleendienst.
  Enkel bij de gemeente aangekochte doorzichtige afvalzakken en blauwe PMD-zakken van 240 l zullen na het evenement door ons opgehaald worden.

 • Optie 2: Beroep doen op De Bree Solutions voor het inzamelen en verwerken van afval (1100 liter container)

  Je kan ook beroep doen op De Bree Solutions voor het inzamelen en verwerken van je afval. Daar kan je een container huren van 1.100 liter.
  Hieronder vind je de kosten verbonden aan de huur:
  • Huur container 1100 liter (incl. leveren en ophalen): 150 euro per stuk (max. 5 dagen)
  • Ledigen en verwerken per 1.100 liter container restafval: 40 euro
  • Ledigen en verwerken per 1.100 liter container PMD- Afval 25 euro
  • 240 liter zakken restafval: 0.75 euro/stuk
  • 240 liter zakken PMD: 0.50 euro/stuk

 • Optie 3: Zelf een ander bedrijf contacteren voor afvalophaling.

Contact