Afvalverwerking op je evenement

NIEUW

Op 27 februari 2024 besloot het College van Burgemeester en Schepenen dat evenementenorganisatoren voortaan zelf verantwoordelijk zijn voor de afvalinzameling en -ophaling tijdens hun evenementen. Deze regeling zal in Maldegem in werking treden vanaf 1 mei 2024.

Afval op evenementen wordt beschouwd als bedrijfsafval. Dit betekent dat je als organisator van een evenement verplicht bent het afval dat vrijkomt (papier & karton, glas, PMD, restafval, keukenafval en etensresten…) selectief in te zamelen.

PMD en restafval

Organisatoren kunnen (voor PMD en restafval) kiezen om beroep te doen op Elias Vandevoorde BV volgens de prijzen in de gunning van IVM (zie tabel hieronder) of op een andere private inzamelaar die erkend is door OVAM.

Prijzen - Elias Vandevoorde BV

Restafval

PMD

Huurprijs 1100 liter container restafval: € 2

Huurprijs 1100 liter container PMD: € 2

Verwerkingsprijs inhoud 1100 liter container restafval: € 44,16

Verwerkingsprijs inhoud 1100 liter container PMD: € 23,01

Transportkost (leveren en ophalen) container: € 55

Transportkost (leveren en ophalen) container: € 55

Verkoop 240 liter afvalzakken: € 0,63

Verkoop 240 liter afvalzakken: € 0,63

Verkoop 120 liter afvalzakken: € 0,63

Verkoop 120 liter afvalzakken: € 0,63

Indien je wenst samen te werken met Elias Vandevoorde BV voor het leveren van materiaal voor de afvalinzameling op je evenement, dien je minstens één maand voor de gewenste leverdatum een aanvraag in te dienen via info@eliasvandevoorde.be.

Aanvraag gratis rolcontainers

Om organisatoren te ondersteunen, bieden we als lokaal bestuur gratis 240 liter rolcontainers (PMD en restafval) aan. Deze kunnen gebruikt worden, op voorwaarde dat ze na het evenement volledig schoon en in hun oorspronkelijke staat worden teruggegeven.

Deze containers kan je ten laatste één maand voor het evenement aanvragen via de webshop van de uitleendienst.

Evenementzakken (restafval en PMD) worden vanaf 1 mei 2024 niet meer aangeboden door het lokaal bestuur.

Heb je vragen? Contacteer ons via uitleendienst@maldegem.be.

Papier, karton, glas en keuken- en etensresten

De organisatoren kunnen papier & karton naar het recyclagepark brengen. Glas kan ook naar het recyclagepark gebracht worden of kan gedeponeerd worden in glasbollen. Indien keukenafval en etensresten op het evenement zouden vrijkomen, kan beroep gedaan worden op een door OVAM erkende private inzamelaar.

We kijken ernaar uit om samen te werken aan een efficiënte afvalverwerking op jullie evenementen!

Contact