IMG_36811

Afwijking op de wekelijkse rustdag

Wat

Elke handelaar, behoudens uitzonderingen, moet verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint om 5u of om 13u en eindigt de volgende dag op hetzelfde uur.

Een handelaar mag een andere dag dan zondag kiezen als wekelijkse rustdag. In dat geval moet hij de wekelijkse rustdag en het aanvangsuur duidelijk en leesbaar uithangen.

Tijdens die dag heeft de consument geen toegang tot de vestigingseenheid en is de rechtstreekse verkoop van producten aan de consument verboden. Ook thuisleveringen mogen niet.

De wekelijkse rustdag moet gedurende minstens 6 maanden dezelfde blijven.

De handelaars moeten zich houden aan de wettelijke sluitingsuren. De meeste winkels (die gewoon overdag open zijn) moeten volgende sluitingsuren respecteren:

  • voor 5 uur en na 20 uur
  • voor 5 uur en na 21 uur op vrijdag en de werkdagen die aan een wettelijke feestdag voorafgaan (als de wettelijke feestdag een maandag is, dan mag de winkel de zaterdag daarvoor tot 21 uur openblijven)

Uitzonderingen

De gemeente kan op jaarbasis 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag verlenen:

  • Op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden. Je kan een aanvraag indienen als je zaak in onze gemeente is gevestigd.
  • naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen of -markten

Het college van burgemeester en schepen beslist over de toelating van de afwijking op de wekelijkse rustdag.

Een afwijking geldt voor het volledige of een deel van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis worden verleend.

De aanvraag en toelating zijn gratis.

Relevante wetgeving

Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (artikel 15)

Toegestane afwijkingen voor Maldegem in 2023

Afwijkingen voor 2022 zoals toegestaan door het schepencollege op 27/12/2021

  • Voor alle handelszaken van Groot-Maldegem

 Gelegenheid

Periode

Start wintersolden
(maandag 2 januari)

maandag 2 januari tot en met zondag 8 januari (1ste soldenzondag)

Valentijn
(dinsdag 14 februari)

woensdag 8 februari tot en met dinsdag 14 februari

Handelskilometer
(zaterdag 11 en zondag 12 maart )

maandag 6 maart tot en met zondag 12 maart

Moederdag
(zondag 7 mei)

dinsdag 2 mei tot en met zondag 7 mei

Vaderdag
(zondag 11 juni)

maandag 5 juni tot en met zondag 11 juni

Start zomersolden
(zaterdag 1 juli)

zaterdag 1 juli tot en met vrijdag 7 juli

Weekend van de klant
(zaterdag 30 september en zondag 1 oktober)

vrijdag 29 september tot en met maandag 2 oktober)

Sinterklaas
(woensdag 6 december)

donderdag 30 november tot en met woensdag 6 december

Eindejaarsactie S@M
(de hele maand december)

vrijdag 1 december tot en met zondag 31 december

  • Voor handelszaken in de deelgemeente Adegem, niet geldend voor de handelszaken in de deelgemeente Maldegem en de parochie Kleit

Gelegenheid

Periode

Zomerkermis
(zondag 9 juli)

zaterdag 8 juli tot en met vrijdag 14 juli

Winterkermis
(zondag 8 oktober)

woensdag 4 oktober tot en met dinsdag 10 oktober

  • Voor handelszaken in de parochie Kleit, niet geldend voor de handelszaken in de deelgemeente Maldegem en Adegem

Gelegenheid

Periode

Zomerkermis
(zondag 23 juli)

donderdag 20 juli tot en met woensdag 26 juli

Winterkermis
(zaterdag 11 november)

donderdag 9 november tot en met woensdag 15 november

  • Voor handelszaken in de deelgemeente Maldegem, niet geldend voor de handelzaken in de deelgemeente Adegem en de parochie Kleit

Gelegenheid

Periode

Braderie Maldegem Centrum
(zondag 18 juni)

donderdag 15 juni tot en met maandag 18 juni

Maldegem kermis
(zondag 17 september)

vrijdag 15 september tot en met maandag 18 september

Contact