Algemeen directeur waarnemend

Contact

Bevoegdheden

De algemeen directeur geeft de leiding aan de gemeentelijke diensten en aan de diensten van het OCMW en is bevoegd voor het dagelijkse personeelsbeheer. Hij is verantwoordelijk voor de goede werking van de diensten en zit het managementteam voor dat samen met hem instaat voor de goede relaties tussen beleid en administratie.

De algemeen directeur bereidt de dossiers voor die aan de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, de gemeenteraadscommissies, het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau van het OCMW worden voorgelegd. Hij zorgt voor een goede voorbereiding en uitvoering van de beleidsbeslissingen.

Hij woont de vergaderingen bij van de gemeenteraad, de gemeenteraadscommissies, het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau en maakt de verslagen op van deze vergaderingen.

De algemeen directeur is ook belast met de openbaarheid van bestuur en speelt een rol bij externe vertegenwoordiging en netwerken voor de gemeente.

Spreekuur

  • Na afspraak