IMG_36811

Ambulante activiteit op privaat domein

Als je een standplaats wenst op privaat domein om een ambulante activiteit uit te oefenen, dan heb je hiervoor de toelating nodig van het college van burgemeester en schepenen. De aanvraag kan schriftelijk of per e-mail.

Voorwaarden

De aanvrager moet in het bezit zijn van een geldige kaart ambulante handel en moet de toestemming hebben van de eigenaar van het privéterrein. De aanvrager moet dit kunnen bewijzen bij zijn aanvraag aan het college.

Weigering

Bij het verstoren van de openbare orde, het niet naleven van de voorschriften van Volksgezondheid, ter bescherming van de consument of als de aangevraagde activiteit het bestaande commercieële aanbod in gevaar brengt, kan het college van burgemeester en schepenen de aanvraag weigeren.

Contact