Banner 2 Archeo Meetjesland

Onder het Oud Schepenhuis en het Oud Stadhuis

In het kader van een uitgebreide herbestemming onderzoekt een team van archeologen sinds de zomer van 2022 de bodem onder het Oud Schepenhuis en het Oud Stadhuis in de Marktstraat in het historische hart van Maldegem. Beetje bij beetje geeft het gebouwenkoppel haar geheimen prijs en wordt de oudste geschiedenis van ons dorp terug blootgelegd. Niet alleen vonden de archeologen resten van de oude herberg en nog oudere boerderij, maar ook van het middeleeuwse kerkhof - waarbij 209 skeletten werden blootgelegd - met daaronder zelfs nog oudere restanten!

Help mee met de vondstenverwerking

De Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst (IOED) Meetjesland grijpt dit archeologisch onderzoek in het Oud Schepenhuis en Oud Stadhuis aan om een participatieproject uit te rollen waarbij erfgoedgeïnteresseerden zelf aan de slag gaan met het vondstenmateriaal. Dit omvat o.a. het wassen van menselijke resten, aardewerk, bouwmateriaal, … alsook het puzzelen met aardewerkfragmenten tot een diagnostisch geheel. Dit participatieproject ging in oktober 2023 van start en zal voor het eerst in de regio gebeuren met behulp van vrijwilligers en dit onder de deskundige begeleiding van de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Meetjesland en de projectarcheologen. 

Interesse? Meld je hier aan en we houden je op de hoogte. 

   
   

Publieksactiviteiten

Tijdens de vondstenverwerking worden regelmatig publieksmomenten voorzien, waarbij een stand van zaken wordt gegeven. In 2024 staat er alvast heel wat op de planning. Hou zeker onze kanalen in de gaten voor meer info!

OPEN HUIS Op maandagochtend | 10-12 uur 01/04, 15/04, 29/04, 13/05
  Huis Wallyn, Marktstraat 10  
MASTERCLASS Tot op het bot met osteoarcheoloog Marit enkel voor de vrijwilligers
  Huis Wallyn, Marktstraat 10  
EXPO Graven onder het Oud Koppel 24/05-21/06
  Gemeentehuis, Marktstraat 7  
LEZING Bouwen en rouwen in Maldegem | 19.30 uur 05/09
  CC Den Hoogen Pad, Elisabethstraat 3  

Subsidie van € 20.850 voor 'Participatieproject Archeologie Meetjesland'

De Provincie Oost-Vlaanderen kende najaar 2023 een erfgoedsubsidie van € 20.850 toe aan het 'Participatieproject Archeologie Meetjesland' van de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst (IOED) Meetjesland i.s.m. lokaal bestuur Maldegem en archeologiebureau De Logi & Hoorne. De provincie geeft het pilootproject hiermee dat extra duwtje in de rug. Je leest er hier alles over.

Herbekijk hier het aperitiefgesprek

Naar aanleiding van de Archeologiedagen 2023 vertelden de archeologen en enkele specialisten ter zake tijdens een aperitiefgesprek op zondag 28 mei alles over het lopend archeologisch onderzoek. Over de context en het belang van het onderzoek, over de resultaten tot nu toe - over de verwachte en minder verwachte vondsten - maar ook over het vervolgtraject, waaronder de vondstenverwerking. 

De interesse voor dit aperitiefgesprek was groot en bijgevolg was de lezing al gauw volzet. Maar geen nood voor wie er niet bij kon zijn, want alles werd gefilmd. Je kan dit aperitiefgesprek dus ook van thuis uit rustig (her)bekijken. Met dank aan Videoclub Maldegem. 

Contact