Asbestophaling aan huis

IVM organiseert de ophaling aan huis van asbestgolfplaten en asbestleien bij particulieren. Het is een project dat loopt van februari 2020 tot eind 2023.

Hiervoor moet men verplicht gebruik maken van platenzakken of bigbags. In de platenzak kan een beperkt volume golfplaten aangeboden worden. De bigbags zijn ideaal voor het aanbieden van asbestleien.
Er wordt ook beschermingsmateriaal (veiligheidskit) voor het verwijderen van het asbestmateriaal te beschikking gesteld.

Voorwaarden

  • Je woont in de gemeente Maldegem.
  • Gedurende het project kan je per adres maximum 2 platenzakken of 2 bigbags aankopen en laten ophalen.

Procedure

  1. Je betaalt de asbestplatenzakken of bigbags aan het onthaal van de technische dienst, Bloemestraat 45, 9990 Maldegem. 
  2. Na betaling krijgt u onmiddellijk de aangekochte zakken en veiligheidskits mee.
  3. Vraag via onze intercommunale IVM (09/218.90.17 of asbest@ivmmilieubeheer.be) een ophaling van het asbestmateriaal aan. Het jaaroverzicht met de ophaaldata voor Maldegem is te raadplegen via de website van IVM: www.ivmmilieubeheer.be/afval-ophalen/asbest/asbestinzameling/asbestophaling-voor-particulieren
  4. Zorg dat de gevulde zakken tegen de afgesproken ophaaldag aan de openbare weg klaar staan. Opgelet: In bepaalde gevallen zal een inname openbaar domein moet aangevraagd worden (www.maldegem.be/inname-openbaar-domein-bouw-en-andere-werken). De ophaalfirma komt namelijk niet op privéterrein.

Bedrag en afmetingen zakken

  • een asbestplatenzak klein (± 220 cm lang x 110 cm x 30 cm): 30 euro
    (met inbegrip van maximaal 2 veiligheidskits)
  • een asbestplatenzak groot (± 310 cm lang x 123 cm x 30 cm): 30 euro
    (met inbegrip van maximaal 2 veiligheidskits)
  • een bigbag (+/- 1m³) voor asbestleien: 30 euro
    (met inbegrip van maximaal 2 veiligheidskits)

Opgelet: Betalen aan het onthaal van de technische dienst kan enkel met cash.

De voorziene ophaaldata in 2023 voor asbestzakken en/of bigbags in Maldegem

week 2 (09/01 – 13/01)

week 6 (06/02 – 10/02)

week 11 (13/03 – 17/03)

week 15 (10/04 - 14/04)

week19 (08/05 – 12/05)

week 24 (12/06 – 16/06)

week 28 (10/07 – 14/07)

week 33 (14/08 – 18/08)

week 37 (11/09 – 15/09)

week 41 (09/10 – 13/10)

week 46 (13/11 – 17/11)

week 50 (11/12 – 15/12)

Let op! De aanvragen voor ophaling moeten ten laatste ingediend worden bij IVM de woensdag vóór de ophaalweek via de website www.ivmmilieubeheer.be