Asbestophaling bij land- en tuinbouwers

In juli 2021 keurde de Vlaamse regering het protocol voor ondersteuning van de landbouwsector goed. Met dit protocol pakt de Vlaamse regering het asbestpassief in de landbouwsector aan en stimuleert ze de sector om de asbestdaken op agrarische gebouwen versneld te verwijderen. 

Via OVAM

Het landbouwprotocol kent een groot succes. Al 2673 landbouwers hebben zich aangemeld voor het verwijderen van asbestdaken. Goed nieuws, met een nieuwe aanbesteding kan de OVAM opnieuw 1.200 landbouwers zich laten aanmelden die binnen het jaar hun asbestdak willen (laten) demonteren en inzamelen. Eenmaal ook dit aantal aanmeldingen bereikt is, zal de OVAM opnieuw een wachtlijst voorzien. Op het moment dat een nieuwe oproep via de gebruikelijke communicatiekanalen gelanceerd wordt, ontvangt iedereen op deze wachtlijst ook een e-mailbericht hierover met de uitnodiging zich aan te melden.  

Voorwaarden

 • Het gaat om een land- of tuinbouwbedrijf.
 • De aanvrager beschikt over een landbouwnummer, BTW-nummer en een exploitatienummer.

Procedure

 1. De land- of tuinbouwer dient zich aan te melden via het webformulier van de OVAM (zie onderstaand; aanmeldingsformulier landbouwers). Per exploitatienummer kunt u een aanvraag indienen. Hou volgende gegevens klaar voor u zich aanmeldt:
  • Uw persoonlijke gegevens 
  • Exploitatienummer 
  • Landbouwnummer 
  • BTW-nummer 
  • Adres en perceelsnummer(s) van het/de gebouw(en) met de betreffende asbestdak(en) 
  • Schatting aantal m² hechtgebonden asbest dakplaten (golfplaten, leien) 
  • Beschrijving van het gebouw 

      2. OVAM bekijkt de aanvraag en gaat na of u in aanmerking komt.

      3. In principe krijgt u binnen 20 werkdagen antwoord of de ophaling is goedgekeurd.

      4. De inzamelaar brengt de nodige containers voor de inzameling ter plaatse.

      5.Wanneer de containers gevuld zijn, haalt de inzamelaar de container(s) op een asbestveilige manier terug op. 

Bedrag en inhoud container

 • Mits het naleven van de algemene voorwaarden bij het Sectorprotocol ‘Asbestveilige landbouwdaken’, is de inzameling gratis

Via IVM

Sedert augustus 2020 organiseert IVM de ophaling van alle hechtgebonden asbestmateriaal bij land- en tuinbouwbedrijven. Land- of tuinbouwers die beschikken over een exploitatienummer en/of landbouwnummer kunnen maximaal 2 afzetcontainers (samen ongeveer 30 m³) reserveren voor het ophalen van alle hechtgebonden asbestmateriaal op hun bedrijf. Dankzij OVAM-subsidies is de bijdrage beperkt tot 170 euro per container

Dit project loopt tot 31 december 2024

Procedure

 1. De land- of tuinbouwer dient een aanvraag in bij de gemeente. Maak hiervoor gebruik van het aanvraagformulier en stuur dit door.
 2. De gemeente controleert of er een landbouwnummer of exploitatienummer geregistreerd staat op het adres.
 3. De land- of tuinbouwer betaalt de gemeente € 170 per container via rekeningnummer BE54 0910 0030 7597 (max. 2 containers te reserveren per adres) en haalt zijn pakket met persoonlijke beschermingsmiddelen af.
 4. De gemeente geeft alle noodzakelijke gegevens door aan IVM (naam, ophaaladres, aantal containers).
 5. IVM contacteert de ophaalfirma die een afspraak zal maken met de land- of tuinbouwer voor plaatsing en ophaling van de container(s).

LET OP: Het gaat enkel om het plaatsen van de container (m.i.v. het laten verwerken van het asbest); het verwijderen van bv. de platen van het dak maakt géén onderdeel uit van het project en de aanvrager kiest of hij zelf het dak demonteert, dan wel of hij een erkende aannemer aanstelt om de platen naar beneden te halen. 

Vragen?

Heb je vragen? Wij helpen je graag verder!

Maak hier een afspraak

Contact