Asbestophaling bij land- en tuinbouwers

IVM organiseert de ophaling aan huis van asbestgolfplaten bij land- en tuinbouwers. Het is een project dat loopt van mei 2020 tot eind maart 2022.

OPGELET: door de coronacrisis is het project tot nader order opgeschort.

Voorwaarden

  • Het land- of tuinbouwbedrijf is gelegen in de gemeente Maldegem.
  • De land- of tuinbouwer heeft een landbouwnummer bij het Departement Landbouw en Visserij.
  • Gedurende het project kunnen er maximum 2 containers per exploitatieadres verkregen worden.

Procedure

  1. De land- of tuinbouwer dient zijn aanvraag in bij de gemeente.
  2. De gemeente controleert of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden en ontvangt na goedkeuring op haar rekening het bedrag van de gevraagde container(s).
  3. De gemeente bezorgt de PBM-pakketten aan de land- of tuinbouwer.
  4. De aanvraag wordt doorgestuurd naar IVM. Zij doen de verdere opvolging: contact met ophaler, opmaak verwerkingsattest.

Bedrag en inhoud container

  • Een asbestcontainer kost € 170 per stuk. In de prijs is de plaatsing, afvoer en verwerking inbegrepen.
  • De asbestcontainer heeft een inhoud van 15 m³

De betaling van de kostprijs gebeurt door overschrijving op de rekening van het gemeentebestuur.

Contact