Asbestophaling bij land- en tuinbouwers

In juli 2021 keurde de Vlaamse regering het protocol voor ondersteuning van de landbouwsector goed. Met dit protocol pakt de Vlaamse regering het asbestpassief in de landbouwsector aan en stimuleert ze de sector om de asbestdaken op agrarische gebouwen versneld te verwijderen. 

Via OVAM

LET OP: Wegens groot succes .... geen aanmelding meer mogelijk! 

Het landbouwprotocol kent een groot succes. Het vooropgestelde aantal van 1.500 goedgekeurde aanmeldingen is in sneltempo bereikt. In opdracht van de OVAM haalde de gecontracteerde inzamelaar de afgelopen maanden de asbestdaken op bij  ruim 300 aangemelde landbouwers die reeds een ophaaldatum inplanden. Dat zoveel landbouwers binnen het jaar werk willen maken van een asbestveilig dak, is ronduit knap. Anderzijds betekent dit ook dat de beschikbare budgettaire capaciteit voor een ophaling toegewezen is aan de landbouwers die zich tot hiertoe aanmeldden. De ophalingen bij deze groep landbouwers zullen in de komende maanden doorgaan. De OVAM kan daardoor momenteel geen nieuwe aanmeldingsdossiers aanvaarden.

Wilt u als landbouwer in de toekomst graag op de hoogte blijven van het vervolg van dit protocol en de eventuele toekomstige budgettaire mogelijkheden hierin, laat dan hier uw contactgegevens achter. 

Voorwaarden

 • Het gaat om een land- of tuinbouwbedrijf.
 • De aanvrager beschikt over een landbouwnummer, BTW-nummer en een exploitatienummer.
 • Er kunnen maximum 2 containers verkregen worden.

Procedure

 1. De land- of tuinbouwer dient zijn aanvraag in via het webformulier van de OVAM (zie onderstaande website).
 2. OVAM bekijkt de aanvraag en gaat na of u in aanmerking komt.
 3. In principe krijgt u binnen 5 werkdagen antwoord of de ophaling is goedgekeurd.
 4. De inzamelaar brengt de nodige containers voor de inzameling ter plaatse.
 5. Wanneer de containers gevuld zijn, haalt de inzamelaar de container(s) op een asbestveilige manier terug op. 

Bedrag en inhoud container

 • Inzameling is gratis
 • Indien de containers te lang ter plaatse moeten staan, worden extra kosten aangerekend

Via IVM

Sedert augustus 2020 organiseert IVM de ophaling van alle hechtgebonden asbestmateriaal bij land- en tuinbouwbedrijven. Land- of tuinbouwers die beschikken over een exploitatienummer en/of landbouwnummer kunnen maximaal 2 afzetcontainers (samen ongeveer 30 m³) reserveren voor het ophalen van alle hechtgebonden asbestmateriaal op hun bedrijf. Dankzij OVAM-subsidies is de bijdrage beperkt tot 170 euro per container

Dit project loopt tot 31 december 2024

Procedure

 1. De land- of tuinbouwer dient een aanvraag in bij de gemeente. Maak hiervoor gebruik van het aanvraagformulier en stuur dit door.
 2. De gemeente controleert of er een landbouwnummer of exploitatienummer geregistreerd staat op het adres.
 3. De land- of tuinbouwer betaalt de gemeente € 170 per container via rekeningnummer BE54 0910 0030 7597 (max. 2 containers te reserveren per adres) en haalt zijn pakket met persoonlijke beschermingsmiddelen af.
 4. De gemeente geeft alle noodzakelijke gegevens door aan IVM (naam, ophaaladres, aantal containers).
 5. IVM contacteert de ophaalfirma die een afspraak zal maken met de land- of tuinbouwer voor plaatsing en ophaling van de container(s).

LET OP: Het gaat enkel om het plaatsen van de container (m.i.v. het laten verwerken van het asbest); het verwijderen van bv. de platen van het dak maakt géén onderdeel uit van het project en de aanvrager kiest of hij zelf het dak demonteert, dan wel of hij een erkende aannemer aanstelt om de platen naar beneden te halen. 

Vragen?

Heb je vragen? Wij helpen je graag verder!

Maak hier een afspraak

Contact