Audio (Welzijnsvereniging)

De vereniging Audio voert interne audits uit bij en op verzoek van lokale besturen. Audits worden georganiseerd om de interne werking van het bestuur door te lichten en leveren aanbevelingen en verbetervoorstellen op voor het bestuur.  Dit zijn belangrijke instrumenten om de werking en de beheerscontrole te verbeteren.

Vertegenwoordiger in de algemene vergadering

Stefaan Heyndrikx

Adres

Paviljoenstraat 9

1030 Brussel

Contact