Ik wil een medewerker spreken

Een babykaart is een kaart waarmee ouder(s) voor hun baby gratis eersteleeftijdsmelk bij een vaste apotheker kunnen afhalen tot dat de baby 6 maanden is.

Voorwaarden

  • Een babykaart wordt toegestaan na doorverwijzing door Kind en Gezin

Meebrengen

  • Identiteitsdocumenten
  • Het door Kind en Gezin ondertekende aanvraagformulier tot tussenkomst

 

 

Contact