Bedrijfsafval

Ook bedrijven moeten hun afval gescheiden houden. Bedrijfsafval is afval afkomstig van niet-particuliere organisaties of activiteiten.

Restafval, PMD en papier en karton waarvan de hoeveelheid vergelijkbaar is met die van gezinnen mag je meegeven met de wekelijkse huisvuilophaling. Voor alle andere afvalsoorten en grotere hoeveelheden moet je een beroep doen op een private en erkende ophaler.

Voorwaarden

Wekelijkse huisvuilophaling:

  • Restafval: maximum twee zakken
  • PMD: maximum vier zakken
  • Papier en karton: maximum 1 m³

De gemeentelijke huisvuilzakken (60 liter per zak) kan je in verschillende winkels kopen. Een overzicht kan je raadplegen via deze pagina over Huishoudelijk afval.

Contact