Bekken van de Gentse Kanalen

De bekkenstructuren organiseren overleg en samenwerking in het kader van het integraal waterbeleid, wateroverlast of slechte waterkwaliteit.

Het bekken van de Gentse Kanalen is geen mooi afgebakend stroomgebied van een rivier. Het is een samensmelting van (delen van) kanalen en hun afwateringsgebieden.  Het grootste deel van het bekken ligt binnen de provincie Oost-Vlaanderen. Enkel het bovenstroomse deel van de Poekebeek ligt in West-Vlaanderen. 29 gemeenten, waaronder Maldegem, behoren (deels) tot het bekken van de Gentse Kanalen.

Het bekken bestaat uit een verscheidenheid aan regio’s, elk met hun eigenheid, problemen en kansen. In het ene gebied ligt de nadruk op waterkwantiteit, in een ander gebied op waterkwaliteit of ecologie. In vijf aandachtsgebieden willen ze op termijn een goede watertoestand halen en zetten ze in op een gebiedsgerichte werking. Ook in andere gebieden staat een gebiedsgerichte werking voorop.

Vertegenwoordiger in de Algemene bekkenvergadering

Ineke Hebbrecht

Plaatsvervanger in de Algemene bekkenvergadering

Valerie Taeldeman

Adres

p/a Waterwegen en Zeekanaal NV

Guldensporenpark 105

9820 Merelbeke