Belgische nationaliteit aanvragen

Maak hier een afspraak voor een eerste aanmelding

Maak hier een afspraak voor de opvolging van je dossier

Ofwel krijg je de Belgische nationaliteit automatisch (toekenning) ofwel vraag je ze zelf aan (verkrijgen).

Voorwaarden

Toekenning van de Belgische nationaliteit kan door:

 • Geboorte in België
 • Geboorte met een Belgische ouder
 • Adoptie door een Belgische adoptant
 • Ouder of adoptant die Belg wordt

Verkrijging van de Belgische nationaliteit kan door:

 • Nationaliteitsverklaring bij de dienst burgerlijke stand.
 • Naturalisatie bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers in zeer uitzonderlijke gevallen.
 • Er zijn verschillende vormen van nationaliteitsverklaring, elk met specifieke voorwaarden.

Belgische nationaliteit verkrijgen

De vereiste documenten leg je voor aan de dienst burgerlijke stand. Hiervan krijg je een ontvangstbewijs waarop vermeld staat dat het geenszins de volledigheid van het dossier garandeert. Daarna betaal je € 150 aan het registratiekantoor in Gent. Nadien ontvang je een ontvangstbewijs van de dienst burgerlijke stand ter bevestiging van de volledigheid van het dossier. 

Daarna legt de dienst burgerlijke stand een handgeschreven verklaring af en wordt het dossier overgemaakt aan het parket van de procureur des Konings, dienst Vreemdelingenzaken in Brussel en de dienst Veiligheid van de Staat. Uiteindelijk zal de procureur des Konings een beslissing nemen en die meedelen aan de ambtenaar van burgerlijke stand.

Als de procureur de aanvraag heeft goedgekeurd, dan mag je je opnieuw aanbieden bij de dienst burgerlijke stand van de gemeente om de akte te ondertekenen. Vanaf dan kan je de Belgische identiteitskaart aanvragen.

Meenemen

Bij aanvraag

 • De vereiste documenten verschillen sterk naargelang het type nationaliteitsverklaring. Je kan de bundel met voorwaarden raadplegen bij het onderdeel 'documenten' op deze pagina.

Bij afhaling

 • Geldige pasfoto voor de aanvraag van de Belgische identiteitskaart.

Prijs

 • € 150 voor de nationaliteitsaanvraag, te betalen aan het registratiekantoor in Gent.
 • € 24,10 voor de Belgische identiteitskaart.

Contact