Bestuurderspas voor taxibestuurders

Wat

Je moet als taxichauffeur in het Vlaams gewest, ongeacht jouw statuut (werknemer of zelfstandige), in het bezit zijn van een bestuurderspas voor taxibestuurders. Deze bestuurderspas vraag je aan in de gemeente waar je gedomicilieerd bent.

De bestuurderspas is persoonlijk en onoverdraagbaar.

Deze verplichting is van toepassing sinds 1 juli 2020 en geldt voor elke chauffeur onder de nieuwe vergunning individueel bezoldigd personenvervoer én voor elke taxi- als VVB-chauffeur.

Elke taxibestuurder is verplicht de bestuurderspas aan te vragen, ook al is hij in het bezit van een taxibrevet of erkenningskaart afgeleverd door de gemeente.

Voorwaarden

Om een bestuurderspas voor taxibestuurders te verkrijgen, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Minstens 2 jaar beschikken over een geldig rijbewijs met medische keuring.
  • Voldoen aan de moraliteitsvoorwaarden (zie art.25 van het uitvoeringsbesluit) en hiervoor een uittreksel van het strafregister model 596.1-28 afleveren, dat minder dan 3 maanden oud is.
    Het is bovendien verplicht om jaarlijks, binnen 3 maanden na de verjaardag van de bestuurderspas, de gemeente opnieuw een uittreksel uit het strafregister model 596.1-28, te bezorgen. Het uittreksel mag niet ouder dan 3 maanden zijn
  • Beschikken over een attest kennis Nederlands van niveau B1  Een bestuurderspas kan ook afgeleverd worden bij een kennis van niveau A2, mits het niveau B1 binnen termijn van 2 jaren wordt behaald. In dit laatste geval moet een ondertekende erewoordverklaring toegevoegd worden bij de aanvraag.
  • Beschikken over een toelating om arbeidsprestaties te verrichten in België (indien u een buitenlandse staatsburger bent).
  • Beschikken over een bewijs dat u de nodige kennis heeft om personen met een rolstoel te vervoeren (indien van toepassing). Dit wordt afzonderlijk vermeld op de bestuurderspas.

 

De bestuurder in het bezit van een bestuurderspas is verplicht volgende zaken te melden:

  • Elke wijziging van domicilie binnen een termijn van 10 dagen
  • Elk veroordeling binnen de 10 dagen na het voorval

Elk verlies van rijbewijs met geldige medische keuring of toelating om arbeidsprestaties te verrichten, binnen 24 uur na het voorval.

Procedure

Je dient uw aanvraag in via de applicatie Centaurus2020 of via het aanvraagformulier.

https://centaurus2020.vlaanderen.be/

Hierbij voeg je volgende documenten:

•             Kopie van het rijbewijs met een geldige medische keuring

•             Kopie van de identiteitskaart

•             Een uittreksel uit het strafregister model 596.1-28. Dit attest mag bij het indienen niet ouder zijn dan 3 maanden

•             Een attest kennis Nederlands van niveau B1  Of een ondertekende erewoordverklaring dat het taalniveau B1 binnen een termijn van 2 jaren zal worden behaald.

•             Beroepskaart of arbeidskaart (enkel voor internationale werknemers)

•             Bewijs dat je beschikt over de nodige kennis om deze personen te vervoeren (enkel bij vervoer van personen met een rolstoel)

Je kan de aanvraag indienen:

•             per brief tegen ontvangstbewijs

•             per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs

•             per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs)

gericht aan de gemeente t.a.v. het college van burgemeester en schepenen.

Je moet de bestuurderspas ophalen ten laatste drie maanden na de toekenning ervan. Als dit niet tijdig gebeurt, vervalt de bestuurderspas.

Bedrag

De aanvraag is gratis.

Bij afhaling van de bestuurderspas betaal je eenmalig een retributie van 20 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Relevante wetgeving

 

Contact