Bestuurderspas voor taxibestuurders

Wat is een bestuurderspas

Je moet als taxichauffeur in het Vlaams gewest, ongeacht jouw statuut (werknemer of zelfstandige), in het bezit zijn van een bestuurderspas voor taxibestuurders. Deze bestuurderspas vraag je aan in de gemeente waar je gedomicilieerd bent.

De bestuurderspas is persoonlijk en onoverdraagbaar.

Deze verplichting is van toepassing sinds 1 juli 2020 en geldt voor elke chauffeur onder de vergunning individueel bezoldigd personenvervoer.

Elke taxibestuurder is verplicht de bestuurderspas aan te vragen, ook al is hij in het bezit van een taxibrevet of erkenningskaart afgeleverd door de gemeente.

Voorwaarden

Om een bestuurderspas voor taxibestuurders te verkrijgen, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Minstens 21 jaar zijn;
 • Beschikken over een rijbewijs B, inclusief geldige medische keuring;
 • Voldoen aan de moraliteitsvoorwaarden (zie art.25 van het uitvoeringsbesluit) en hiervoor een uittreksel van het strafregister model 596.1-28 afleveren, dat minder dan 3 maanden oud is. Dit kan je online aanvragen;
  Het is bovendien verplicht om jaarlijks, binnen 3 maanden na de verjaardag van de bestuurderspas, de gemeente opnieuw een uittreksel uit het strafregister model 596.1-28, te bezorgen. 
 • Beschikken over een attest kennis Nederlands van niveau B1 (richtgraad 2.2) of een diploma van Nederlandstalig onderwijs (*).
 • Beschikken over een toelating om arbeidsprestaties te verrichten in België (enkel voor buitenlandse staatsburgers).
 • Beschikken over een bewijs dat u de nodige kennis heeft om personen met een rolstoel te vervoeren (indien van toepassing). Dit wordt afzonderlijk vermeld op de bestuurderspas.
(*) De overgangsperiode voor het behalen van het taalniveau voor de huidige taxichauffeurs (die reeds een bestuurderspas hebben, maar nog niet voldoen aan de taalvereiste) wordt verlengd tot en met 30 juni 2024.  Chauffeurs die kunnen aantonen dat ze zich voor 30 juni 2024 hebben ingeschreven voor een taalcursus waarmee ze het gevraagde taalniveau kunnen behalen, krijgen nog een extra jaar extra uitstel, tot 30 juni 2025. Wanneer geen bewijs van vereist taalniveau of een bewijs van inschrijving voor een taalcursus kan voorgelegd worden, kan de bestuurderspas alsnog worden ingetrokken.

De bestuurder in het bezit van een bestuurderspas is verplicht volgende zaken te melden:

 • Elke wijziging van domicilie binnen een termijn van 10 dagen;
 • Elk veroordeling binnen de 10 dagen na het voorval;
 • Elk verlies van rijbewijs met geldige medische keuring of toelating om arbeidsprestaties te verrichten, binnen 24 uur na het voorval.

Procedure

Je dient uw aanvraag bij voorkeur in via de applicatie Centaurus2020 of via de gemeente waar je gedomicilieerd bent.

https://centaurus2020.vlaanderen.be/

Hierbij voeg je volgende documenten:

 • Kopie van het rijbewijs met een geldige medische keuring;
 • Kopie van de identiteitskaart;
 • Een uittreksel uit het strafregister model 596.1-28. Dit attest mag bij het indienen niet ouder zijn dan 3 maanden;
 • Een attest kennis Nederlands van niveau B1 of  of een diploma van Nederlandstalig onderwijs;
 • Een kopie van de beroepskaart of arbeidskaart (enkel voor internationale werknemers);
 • Voor ritten die je uitvoert met voertuigen voor aangepast rolstoelvervoer, een bewijs dat je beschikt over de nodige kennis om deze personen te vervoeren.

Je kan de aanvraag ook indienen:

 • per brief tegen ontvangstbewijs,
 • per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs,
 • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs),

     gericht aan de gemeente t.a.v. het college van burgemeester en schepenen.

Je wordt verwittigd wanneer de bestuurderspas klaar ligt voor afhaling.

De bestuurderspas moet ten laatste drie maanden na de toekenning ervan afgehaald worden. Als dit niet tijdig gebeurt, vervalt de bestuurderspas.

Bedrag

De aanvraag is gratis.

Bij afhaling van de bestuurderspas betaal je een éénmalige retributie. Het actuele bedrag vind je terug in de tarieflijst onderaan bij documenten.  De bestuurderspas is vijf jaar geldig.

Relevante wetgeving

Contact