Bib aan huis - aanmeldingsformulier

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging
Adresgegevens
Geboortedatum *

Contactinformatie

Stel je hier kandidaat voor 'bib aan huis', de service die bibliotheekmaterialen aan huis bezorgt. 

Je komt in aanmerking als je tijdelijk niet of minder mobiel bent.