Bijenvriendelijke gemeente

De gemeente Maldegem is een bijenvriendelijke gemeente. Jaarlijks worden op verschillende plaatsen bijenvriendelijke bloemenmengels uitgezaaid.

Daarnaast worden de wegbermen via de gemeentelijke groendienst of de door hen aangestelde aannemer gefaseerd gemaaid zodat bijen gedurende het hele seizoen voldoende voedsel kunnen vinden.

Verder worden er ook geen pesticiden gebruikt bij onkruidbestrijding op openbaar domein.

Contact