Blauwe parkeerzone Maldegem centrum

In het centrum van Maldegem is de blauwe zone van kracht, een zone waarbinnen de parkeerduur is beperkt tot maximum 2 uur. Deze zone is afgebakend door zoneborden (begin- en eindbord) in plaats van gewone verkeersborden. Het woord ‘zone’ staat duidelijk vermeld op de betreffende borden. De blauwe zone is geldig van maandag tot zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur.

Parkeren binnen de blauwe zone

Binnen de blauwe zone is het gebruik van de parkeerschijf verplicht van 9.00 tot 18.00 uur en dit op alle dagen behalve op zon- en feestdagen, tenzij anders aangegeven. Dit is het geval bij parkeerplaatsen voor korte duur. Bij parkeerplaatsen voor korte duur in Maldegem is de parkeertijd steeds beperkt tot een maximumduur van 30 minuten en dient de parkeerschijf iedere dag te worden voorgelegd, dus ook op zon- en feestdagen (zie ook 'Parkeerplaatsen voor korte duur (kortparkeren').

Beperkte parkeerduur Koningin Astridlaan (N9)

In de Koningin Astridlaan (N9) zijn eveneens een aantal parkeerplaatsen gelegen waarvan de parkeerduur is beperkt tot maximum 2 uur. Deze parkeerplaatsen worden evenwel niet aangeduid door zoneborden, dan wel afzonderlijk gesignaleerd.

Gebruik parkeerschijf

De pijl van de parkeerschijf dient te worden geplaatst op het streepje dat volgt op het tijdstip van aankomst. Kom je bijvoorbeeld om 8.47 uur aan, dan wordt de pijl op het streepje van 9.00 uur geplaatst. De parkeertijd is in dat geval beperkt tot 11.00 uur. De parkeerschijf dient duidelijk leesbaar aan de binnenkant van de voorruit te worden geplaatst.

Uitzonderingen

Deze voertuigen moeten geen parkeerschijf leggen bij het parkeren binnen parkeervakken waarbinnen de parkeerduur is beperkt :

  • Alle voertuigen niet gecategoriseerd als auto, vierwielige bromfiets, driewieler of vierwieler met motor;
  • Voertuigen gebruikt door personen met een beperking. Hiervoor moet de parkeerkaart voor personen met een beperking duidelijk zichtbaar zijn. Deze kaart vervangt de parkeerschijf wanneer het gebruik ervan verplicht is.
Controle

Het parkeerbedrijf Indigo Park staat in voor de controle op de parkeerruimte waarbinnen een beperkte parkeertijd van toepassing is. Wanneer de Europese blauwe parkeerschijf niet of incorrect achter de voorruit is aangebracht, riskeert de eigenaar van het voertuig een retributiebon te ontvangen. De kostprijs van een retributiebon bedraagt €25,00.

Contact