Brandveiligheidsattest voor publiek toegankelijke inrichtingen

Het brandveiligheidsattest is een attest inzake brandveiligheidsnormen waaraan publiek toegankelijke gebouwen moeten voldoen. Deze publieke gebouwen zijn bijvoorbeeld ziekenhuizen, woonzorgcentra, assisentiewoningen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, hotels, bed & breakfasts.

Procedure

Dien je aanvraag in ter attentie van de burgemeester:

 • per brief tegen ontvangstbewijs
 • per aangetekende brief met ontvangstbewijs
 • per e-mail

De burgemeester zal de brandweer opdracht geven tot het uitvoeren van een brandveiligheidsonderzoek. Op basis daarvan maakt de brandweer een brandveiligheidsverslag op. Dat vormt de basis voor het uiteindelijke brandveiligheidsattest dat wordt afgeleverd door de burgemeester. 

Het attest bestaat in drie types:

 • A-attest: De voorziening voldoet aan alle normen. De brandveiligheid is gewaarborgd.
 • B-attest: Er is niet voldaan aan alle normen. De veiligheid is slechts onder bepaalde voorwaarden gewaarborgd, maar de veiligheid is niet ernstig in gedrang.
 • C-attest: De voorziening vertoont ernstige inbreuken op de normen. De veiligheid is in het gedrang. 

Wanneer nodig? 

Een brandveiligheidsattest is vereist bij:

 • Elke wijziging van de exploitatie of exploitant
 • Een transformatie of renovatiewerken
 • Een vernieuwing van het interieur
 • Een wijziging van de netto-oppervlakte
 • Een bestemmingswijziging
 • Elke wijziging die de brandveiligheid en evacuatiemogelijkheden kan beïnvloeden

Het brandveiligheidsattest is slechts geldig tot een van de bovenstaande situaties zich voordoet. 

Contact