Brugfigurenwerking

Een brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon die de brug maakt tussen gezinnen, welzijnsorganisaties, de school en/of Kind en Gezin.

Kwetsbare gezinnen kunnen toegeleid worden door zorgcoördinatoren en directie van de scholen. De brugfiguur biedt ondersteuning door ouders de weg te wijzen naar hulp- en dienstverlening, hen bij te staan in hun opvoedingstaak en andere bijkomende problematieken.  Zo worden sociale grondrechten gerealiseerd en de ontwikkelingskansen van kinderen geoptimaliseerd. Brugfiguren verbreden de participatiekansen van gezinnen en kinderen ook door samenwerking met sportdiensten, jeugddiensten en andere.

Contact

  • Lena de Zweemer – lena.de.zweemer@maldegem.be  - 0474 94 51 32 (De Kleuterark, De Ark en de Kruipuit)
  • Lena is ook tijdelijk brugfiguur voor (De Papaver, de Driesprong, de Kleiheuvel en de Parel)