Budget voor 2024 ligt vast: we investeren in de toekomst

22
dec
2023

Meerjarenplan 2020-2026 aanpassing 4

Lokaal Bestuur Maldegem heeft een akkoord over de begroting van 2024. De meerjarenplanaanpassing werd gisteren door de gemeente- en OCMW-raad goedgekeurd. Via deze aanpassing van het meerjarenplan stellen we onze geplande projecten en lijnen voor de komende periode voor. We kunnen positieve cijfers voorleggen en beslissen om ook in 2024 te investeren in de toekomst van Maldegem. Wie benieuwd is naar de meerjarenplanaanpassing van Maldegem, kan die steeds raadplegen op ons beleidsportaal, www.maldegem.be/beleidsportaal.

Investeren in een levendig Maldegem met aandacht voor het verenigingsleven

Het lokaal bestuur hecht veel waarde aan het vereningsleven en vindt het belangrijk om te investeren in moderne gebouwen waar mensen graag samenkomen en activiteiten organiseren. Daarom koos het huidig bestuur ervoor om een ontmoetingscentrum te ontwikkelen in élke leefkern. Een groot stuk van het investeringsbudget zal ook in 2024 gaan naar de afwerking van de ontmoetingscentra in Donk en Middelburg, de jeugdlokalen in Kleit, de opstart van een nieuw ontmoetingscentrum in Kleit en een nieuw cultureel centrum in Adegem. We investeren verder ook in de renovatie van het Sint-Annazwembad en de cafetaria van Sporthal Meos (zie infographic). Deze investeringen zullen bijdragen aan een levendig en zorgzaam Maldegem.

Investeren in een duurzaam, veilig en mooi Maldegem

Het komende jaar gaat een grote hap van het investeringsbudget naar riolerings- en wegenwerken. We combineren het beheer van het gemeentelijk rioleer- en regenwaterstelsel steeds met het verbeteren en verfraaien van onze wegen en het vernieuwen van fietspaden.

We zijn er ons bovendien van bewust dat periodes van extreme hitte, langere droogtes en zwaardere neerslag zullen blijven voorkomen. Mede dankzij onze investeringen in rioleringswerken en de creatie van onthaastingszones, zullen we ons beter kunnen wapenen tegen de klimaatverandering. Want een ontharde, groene zone infiltreert regenwater bij hevige stortbuien en zorgt voor verkoeling bij warme dagen. Daarnaast zorgen de onthaastingszones voor mooie, groene plekken in onze gemeente, waar je kan genieten van een wandelingetje of even kan rusten op een bankje

Het is bovendien de verantwoordelijkheid van een lokaal bestuur om te investeren in de veiligheid van haar inwoners. Daarom investeren we in de uitbreiding van de brandweerkazerne. In de cijfers kan je zien dat een groot deel van onze werkingsbijdragen naar de politie en Hulpverleningszone Meetjesland gaan.

Download hier de infographic 

Contact