Centrum Basiseducatie Meetjesland vzw

De vereniging stelt zich tot doel enerzijds cursisten de kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die nodig zijn voor de persoonlijke ontwikkeling, het maatschappelijk functioneren, het verder deelnemen aan onderwijs, het uitoefenen van een beroep of het beheersen van een taal en anderzijds de cursisten in staat te stellen erkende studiebewijzen te halen.

Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstellingen van de vzw worden verwezenlijkt, behoort het organiseren van opleidingen behorende tot de leergebieden van de basiseducatie en alle opdrachten hieraan verbonden.

Vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering

Peter T. Van Hecke

Plaatsvervanger in de Algemene Vergadering

Cedric De Smet

Adres

Hippoliet Lammensstraat 10

9000 Gent

Contact