Concessie begraafplaats

Voor iedere plaats op elke begraafplaats is een grafconcessie verplicht. Behalve voor plaatsen in gratis grond of asverstrooiingen. De concessie van een plaats in volle grond duurt 25 jaar. De concessie van een plaats in een (urne)grafkelder of columbariumnis duurt vijftig jaar.

Enkel inwoners van Maldegem of personen die in Maldegem overleden zijn, hebben recht op een bijzetting in gratis grond. De enige uitzondering hierop zijn oud-inwoners die noodgedwongen verhuisden, bv. naar een woon- en zorgcentrum.

Voorwaarden

Grafmonumenten moeten aan bepaalde vereisten voldoen. Informeer je bij de dienst burgerlijke stand of bij de begrafenisondernemer.

Aanvraag

Om een grafconcessie aan te vragen, bezorg je een schriftelijke en gehandtekende aanvraag aan de dienst burgerlijke stand. De datum waarop het college van burgemeester en schepenen de aanvraag goedkeuren, geldt als startdatum van de concessie.

Prijs

  • Bijzettingen in gratis grond en asverstrooiingen: gratis
  • Concessie voor urnengrond (1 of 2 personen): € 300
  • Concessie voor volle grond (1 of 2 personen): € 600
  • Concessie voor urnengrafkelder (1 of 2 personen): € 925
  • Concessie voor grafkelder (2 personen): € 1650
  • Concessie voor urnengrafkelder voor 3 personen: € 1225
  • Concessie voor grafkelder voor 3 personen: € 2500
  • Columbariumnis voor 1, 2 of 3 personen: respectievelijk € 750, € 900 of € 1050

Meer informatie vind je in het retributiereglement onderaan de pagina.

Opgelet

Voor niet-inwoners verdubbelt het tarief. Tenzij het gaat om oud-inwoners die noodgedwongen verhuisden, bv. naar een woon- en zorgcentrum.

Contact