Concessie begraafplaats

Maak hier een afspraak om een grafconcessie aan te vragen

Maak hier een afspraak om meer info te verkrijgen over de begraafplaatsen in Maldegem

Om je nabestaanden een laatste rustplaats te bezorgen, kan je een stuk grond (grafconcessie) ‘kopen’ op een begraafplaats in Maldegem. 

Bij het plaatsen in gratis grond of bij as verstrooiing heb je geen concessie nodig. Gratis grond wordt voor 10 jaar verleend.

Aanvraag

Om een grafconcessie aan te vragen, bezorg je een schriftelijke en gehandtekende aanvraag aan de dienst burgerlijke stand. De datum van de begraving, geldt als startdatum van de concessie. Maak hiervoor een afspraak via bovenstaande knop. 

Voorwaarden

Grafmonumenten moeten aan bepaalde vereisten voldoen. Informeer je bij de dienst burgerlijke stand of bij de begrafenisondernemer.

Soorten concessies en kostprijzen 

De concessies in volle grond, (urne)grafkelder of coumbariumnis gaan in vanaf de datum van begraving en worden verleend voor 25 jaar.

Volle grond

De concessie in volle grond wordt toegekend voor 2 personen, maar kan uitgebreid worden naar een meervoudige concessie tot maximum 4 personen door de ruimte ernaast te reserveren (twee percelen van dezelfde grootte naast elkaar). 

Aantal kisten  Grondconcessie
1 of 2   € 900
Aantal asurnen Grondconcessie
1 of 2 € 450

Graf- of urnenkelder 

De concessies in kelders worden toegekend voor 2 of 3 personen, maar kunnen uitgebreid worden naar een meervoudige concessie tot maximum 6 personen door de ruimte ernaast te reserveren (twee percelen van dezelfde grootte naast elkaar). 

Grafkelder van 2 personen

 Grondconcessie  € 900
 Kelder    € 675
   = € 1575
 Bijzetten 3de persoon  € 420

Grafkelder van 3 personen

 Grondconcessie  € 1350
 Kelder    € 1050
   = € 2400
 Bijzetten 4de persoon  € 420

Urnenkelder van 2 personen

 Grondconcessie  € 450
 Kelder    € 325
   = € 775

Urnenkelder van 3 personen

 Grondconcessie  € 675
 Kelder    € 325
   = € 1000

Columbariumnis 

De concessies in een columbariumnis en in het urnenveld worden toegekend voor 1, 2 of maximum 3 personen. 

 Aantal bijzettingen  Kostprijs
 1 asurne   € 475
 2 asurnen  € 575  
 3 asurnen  € 675

Toevoeging aan bestaande concessie 

Uitzonderlijk kunnen bijkomende begunstigden aan een bestaande concessie worden toegevoegd. Deze toevoeging beperkt zich tot de bijzetting van stoffelijke resten in grafkelders:
In een grafkelder van 2 personen (max. 3 stoffelijke resten):

 • 2 kisten + 1 asurne
 • 1 kist + 2 asurnen
 • 3 asurnen.

In een grafkelder van 3 personen (max. 4 stoffelijke resten)

 • 2 kisten + 2 asurnen
 • 1 kist + 3 asurnen
 • 3 kisten + 1 asurne
 • 4 asurnen

Concessie verlengen

Concessies worden verleend voor 25 jaar en kunnen verlengd worden met één of meerdere periodes van minimum 15 jaar of maximum 25 jaar:

Verlening in volle grond, urenkelder en columbariumnis:

 • 15 jaar: € 375
 • 25 jaar: € 675 

Verlenging van een grafkelder:

 • 15 jaar: € 600
 • 25 jaar: € 900

Ambtshalve hernieuwing 

Op het ogenblik van een bijbegraving (en als de oorspronkelijke concessielooptijd minder is dan 10 jaar), wordt de concessie hernieuwd met een nieuwe termijn van 25 jaar. 

Voor de berekening van de prijs voor een ambtshalve hernieuwing wordt volgende formule toegepast:
Aantal jaren van de nieuwe concessietermijn die de lopende concessietermijn overschrijdt x het verschuldigd bedrag dat bij de totale termijn van de concessie hoort, gedeeld door het aantal jaren van de nieuwe concessietermijn.

Contact