Conformiteitsattest

Wat is een conformiteitsattest?

Als je een woning verhuurt in Maldegem, moet je ervoor zorgen dat die volledig in orde is en voldoet aan de wettelijke normen op vlak van veiligheid en woningkwaliteit. Het conformiteitsattest kan je zien als een soort kwaliteitslabel dat bewijst dat je huurwoning voldoet aan deze normen.

Is een conformiteitsattest verplicht in Maldegem?

Je kan vrijwillig een conformiteitsattest aanvragen om aan te tonen dat je (huur)woning voldoet aan de normen.

Vanaf 1 juni 2024 is het verplicht over een geldig conformiteitsattest te beschikken bij elke nieuwe verhuring als hoofdverblijfplaats van een huurwoning met een bouwjaar van 25 jaar of ouder.

Het conformiteitsattest is verplicht vanaf de eerste dag dat de woning verhuurd of ter beschikking gesteld wordt en dit gedurende de volledige duur van de verhuring of terbeschikkingstelling. Het conformiteitsattest is 10 jaar geldig.

Vraag je conformiteitsattest aan

Stap 1

Bereid je voor op de woningcontrole. Check vooraf al de kwaliteit van je woning. Via de zelfcheck kan je zelf nakijken of jouw woning voldoet aan de huidige woningkwaliteitsnormen. Heb je gebreken gevonden? Werk ze weg voor de komst van de woningcontroleur. 

Stap 2

Vanaf 1 juni kan je via onderstaande knop je aanvraag voor een conformiteitsonderzoek doen, indien je extra hulp nodig hebt, kan je een afspraak maken in het woon- en energieloket via tel. 09 216 77 82.

Doe hier je aanvraag

Stap 3

De conformiteit van de woning wordt vastgesteld door een woningcontroleur van Wooneco, die een conformiteitsonderzoek uitvoert aan de hand van een technisch verslag. Als na dit onderzoek blijkt dat de woning conform is, levert de burgemeester een conformiteitsattest af.

Het conformiteitsattest is 10 jaar geldig.

Hoeveel kost het?

Dit onderzoek kost € 100 wanneer de burgemeester het conformiteitsattest kan afleveren na een eerste conformiteitsonderzoek (te betalen bij je aanvraag).

Als een bijkomend conformiteitsonderzoek noodzakelijk is, rekenen we voor dit tweede onderzoek een kost van € 200 aan.

Voordelen van een conformiteitsattest?

Het hebben van een conformiteitsattest biedt heel wat voordelen voor zowel de eigenaar/verhuurder als de huurder.

  • De huurder weet, op basis van het conformiteitsattest, dat de woning voldoet aan de minimale woningkwaliteitsnormen. De woning vertoont geen veiligheids- of gezondheidsrisico’s.
  • Bij betwisting tijdens de huurperiode heeft de verhuurder een garantie dat zijn woning conform was op het moment dat het conformiteitsattest werd uitgereikt.

Infoavonden 

Op donderdag 16 mei en woensdag 5 juni werden er twee succesvolle infoavonden georganiseerd. Heb je de infoavonden niet kunnen bijwonen? Bekijk de presentatie hier!

Contact