Criteria extra kinderopvangplaatsen inkomenstarief

Vlaanderen maakte binnen haar investeringsplan 2020-2024 bekend welke middelen beschikbaar zijn voor de uitbreiding van het aantal plaatsen kinderopvang baby’s en peuters.

8 extra kinderopvangplaatsen met inkomenstarief

We hebben recht op 8 extra kinderopvangplaatsen baby's en peuters met inkomenstarief. Het lokaal bestuur heeft ervoor gekozen om deze plaatsen op te splitsen in 6 nieuwe plaatsen met inkomenstarief en 2 bestaande plaatsen met een basissubsidie om te schakelen naar 2 plaatsen inkomenstarief.

Nieuwe en bestaande opvanginitieven zullen een aanvraag kunnen indienen. Binnenkort zal vanuit "Opgroeien" (vroeger Kind & Gezin) een oproep gelanceerd worden om als opvanginitiatief een aanvraag in te dienen voor deze extra kinderopvangplaatsen. 

Om de aanvragen te kunnen beoordelen werden er een aantal criteria vastgelegd. Deze criteria werden op de gemeenteraad van 27 december 2020 vastgelegd.

Criteria 

1. De organisator neemt deel of engageert zich om deel te nemen aan het Lokaal Overleg Kinderopvang = 4 punten

 • Deelnemen = minstens de helft van de vergaderingen aanwezig en verontschuldigt bij afwezigheid én ondertekenen van de 'Engagementsverklaring Lokaal Loket Kinderopvang'

2. Het opvanginitiatief heeft een extra aanbod naar ouders toe of engageert zich om een extra aanbod naar ouders toe aan te bieden= 6 punten

 • Het opvanginitiatief is meer dan 11 uren per dag open = 2 punten
 • Het opvanginitiatief is meer dan 220 dagen per jaar open = 2 punten
 • Het opvanginitiatief houdt minstens 10% van zijn plaatsen vrij voor dringende opvangvragen en/of voor inclusie-opvang = 2 punten

3. De ligging  van de opvanglocatie = 4 punten

 • Een leefkern* met weinig aanbod kinderopvang van 0 tot 3 jaar (= % aanwezige opvang per 100 kinderen van 0 tot 2 jaar < 30%) = 4 punten
 • Een leefkern* met een gemiddeld aanbod kinderopvang van 0 tot 3 jaar (= % aanwezige opvang per 100 kinderen van  0 tot 2 jaar ligt tussen 30,1% en 58%.) = 2 punten
 • Een leefkern *met ruimer aanbod kinderopvang van 0 tot 3 jaar (= % aanwezige opvang per 100 kinderen van  0 tot 2 jaar ligt tussen 58,1% en 100%) = 0 punten

4. Parkeergelegenheid in een straal van 50/100 m van het opvanginitiatief = 1 punten

5. De opvanglocatie voldoet aan één van volgende punten: = 1 punt

 • De opvang participeert, of engageert zich om minstens 2 keer per jaar te participeren aan een vormingsaanbod vanuit het Lokaal Bestuur, vanuit het Huis van het Kind en maakt het aanbod van het Huis van het Kind bekend bij de ouders.
 • De organisator heeft een duidelijke visie en een actief aanbod rond taalstimulatie kinderen en kan dit ook aantonen.  

Bijkomende informatie betreffende criteria:

*Onder leefkern worden volgende leefkernen bedoeld:

 • Adegem
 • Kleit
 • Donk
 • Middelburg
 • Maldegem-centrum

Contact