De Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw

Deze vereniging heeft tot doel om een beter en duurzamer bosbeheer in de regio te bekomen. Verschillende beleidsdomeinen zoals  jacht, visbeheer, de recreatie, het natuurbehoud, de landschapszorg, de waterbeheersing en de waterwinning worden op elkaar afgestemd.

Boseigenaars die lid zijn van de Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw die worden bijgestaan met informatie, advies en hulp bij de bosadministratie. Ze kunnen deelnemen aan gezamenlijke houtverkopen, gegroepeerde beheerswerken, betaalbare bosarbeid bekomen en deelnemen aan cursussen die door de Bosgroep worden georganiseerd.

Vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering

Stefaan Standaert

Plaatsvervanger in de Algemene Vergadering

Dino Lateste

Adres

PAC Het Zuid

Woodrow Wilsonplein 2

9000 Gent

Contact