De Vierklaver vzw

Vzw De Vierklaver ondersteunt volwassenen met een beperking en wordt vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

De vzw ziet het als haar opdracht om de eigen waarde te helpen ontplooien, in stand houden of herstellen van iedere persoon die een beroep op hen doet.

De Vierklaver erkent elke gebruiker als drager van zijn welzijn, en streeft ernaar om via de meest geschikte wijze en de meest haalbare ruimte en ondersteuning, dit welzijn op een kwaliteitsvolle manier te realiseren.

De ondersteuning kan bestaan uit:

  • woonondersteuning
  • dagondersteuning
  • individuele ondersteuning

Vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur

Annelies Lammertyn

Plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur

Nicole Maenhout

Adres

Lenen 7

9991 Adegem