De Watergroep (Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening)

De Watergroep is een autonoom Vlaams Waterbedrijf met als hoofddoel het leveren van kwaliteitsvol drinkwater aan een aanvaardbare prijs. Hiernaast wordt via een duurzame kringloopbenadering gezorgd voor een economisch en ecologisch verantwoord beheer van alle schakels in de waterketen zoals regenwater, grond- en oppervlaktewater, drinkwater, proceswater en afvalwater.

Hun netwerk strekt zich uit over West- en Oost –Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg, goed voor 177 gemeenten, waarvan Maldegem ook deel uitmaakt.

De Watergroep werkt samen met gespecialiseerde ondernemingen om grote projecten op maat uit te werken voor overheden en bedrijven. Dit kan gaan over het leveren van water met specifieke kwaliteiten, het intern beheersen van de waterstromen, hergebruik van afvalwater, …

Vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering

Danny Vannevel

Vervanger in de Algemene Vergadering

Nicole Maenhout

Vertegenwoordiger in aandeelhoudersbestuur drinkwater

Danny Vannevel

Adres

Vooruitgangstraat 189

1030 Brussel

Contact