Dienstverlening voor gezinnen, ouders en jongeren

Elke dag zetten verschillende overheden, vrije beroepen, middenveldorganisaties, vrijwilligers en burgers zich in voor (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren.  In verschillende steden en gemeenten worden Huizen van het Kind opgericht om samen te werken en zo gezinnen en jongeren meer en beter te ondersteunen.

Ook in Maldegem hebben we sinds 20 september 2017 een Huis van het Kind.  Dit laat toe om gestructureerder samen te werken met de lokale partners en zo ouders te helpen bij de zorg en opvoeding van kinderen en jongeren. Het Huis van het Kind wil dé lokale informatie – en ondersteuningsplaats voor gezinnen, aanstaande gezinnen en jongeren  (0-24j) in Maldegem zijn.

Partners van het Maldegemse Huis van het Kind

In Maldegem werken we in eerste instantie samen met de lokale partners, zoals Kind en Gezin, Gezinsbond, Kinderopvang, Jeugddienst, Sociale Raad, Bibliotheek en Cultuurdienst. De werking is opgebouwd rond drie pijlers: preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en ontmoeting en sociale cohesie. We richten ons in eerste instantie tot alle gezinnen en tot gezinnen met specifieke noden en tot jongeren.

Waarvoor kan je bij het Huis van het Kind terecht?

Voordrachten en vormingsactiviteiten

Het Huis van het Kind organiseert regelmatig voordrachten en vormingsactiviteiten in het lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef. 

Deze gaan over allerlei opvoedkundige thema’s die voor elk gezin interessant kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld: hoe leer je je kind omgaan met geld, wat is talentgericht opvoeden,  Je vindt de activiteiten in de kalender op deze website, in het Vrij Maldegem en op facebookpagina van Huis van het Kind.

Huiswerkbegeleiding

Daarnaast organiseren we huiswerkbegeleiding in maatschappelijk kwetsbare gezinnen.  Dit gebeurt in samenwerking met vzw Katrol.  In de toekomst zullen de Maldegemse scholen hiervoor gezinnen kunnen doorverwijzen.

Aanspreekpunt over opvoeding

Het Huis van het Kind is ook een aanspreek- en doorverwijspunt voor allerlei vragen rond opvoeding.  Zowel ouders als jongeren kunnen er terecht.