Dienstverlening voor gezinnen, ouders en jongeren

Het Huis van het Kind is dé plaats in Maldegem waar iedereen terecht kan met vragen rond opvoeden, spel en ontmoeting, informatie, vorming en programma's om ouders, kinderen en scholen te versterken.  

Partners van het Maldegemse Huis van het Kind

In Maldegem werken we in eerste instantie samen met de lokale partners, zoals Kind en Gezin, Gezinsbond, Kinderopvang, Jeugddienst, Sociale Raad, Bibliotheek en Cultuurdienst. De werking is opgebouwd rond drie pijlers: preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en ontmoeting en sociale cohesie. We richten ons in eerste instantie tot alle gezinnen en tot gezinnen met specifieke noden en tot jongeren.

Waarvoor kan je bij het Huis van het Kind terecht?

Voordrachten en vormingsactiviteiten

Het Huis van het Kind organiseert regelmatig voordrachten en vormingsactiviteiten in het lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef. 

Deze gaan over allerlei opvoedkundige thema’s die voor elk gezin interessant kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld: hoe leer je je kind omgaan met geld, wat is talentgericht opvoeden,  Je vindt de activiteiten in de kalender op deze website, in het Vrij Maldegem en op facebookpagina van Huis van het Kind.

Aanspreekpunt over opvoeding

Het Huis van het Kind is ook een aanspreek- en doorverwijspunt voor allerlei vragen rond opvoeding.  Zowel ouders als jongeren kunnen er terecht.

Maak hier een afspraak

Attest inkomenstarief  

In een kinderopvang met inkomenstarief betaalt u volgens uw inkomen. Om een prijs te kunnen betalen volgens uw inkomen, heb je een attest inkomenstarief nodig van Kind en Gezin. Ook als je inkomen niet bekend wilt malen, moet je toch een aanvraag voor een attest inkomenstarief indienen. Zonder attest inkomenstarief kan je niet terecht bij een opvang waarbij je betaalt volgens je inkomen. Een aanvraag kan je doen via Kind en Gezin.

Heb je vragen of wens je hulp bij de aanvraag? 

Maak hier een afspraak

Groeipakket 

Elk kind dat in Vlaanderen woont, krijgt een Groeipakket (vroeger kinderbijslag). Het groeipakket is het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid voorziet voor elk kind in elk gezin. FONS, INFINO, MY FAMILY, KIDSLIFE en PARENTIA zijn de vijf uitbetalers van het Groeipakket. Meer informatie vind je op www.groeipakket.be

Hoe vraag je het groeipakket aan? Hoe kan je berekenen waar je recht op hebt? Bij welke uitbetaler moet je kiezen? Heb je hulp nodig bij de aanvraag of het vervolledigen van het dossier? 

Wij beantwoorden graag jullie vragen. 

Maak hier een afspraak

Contact