Dringende medische hulp voor personen zonder wettig verblijf

Maak hier een afspraak

Vreemdelingen zonder wettig verblijf (illegalen) kunnen dringende medische hulp aanvragen. 

Voorwaarden

  • Je hebt geen wettig verblijfsstatuut in België
  • Je verblijft zonder papieren in België
  • Je verblijft op het grondgebied van de gemeente Maldegem
  • Je hebt geen financiële middelen om de medische zorg te betalen

Meebrengen

  • Gegevens over uw identiteit
  • Gegevens over procedures in het kader van het verkrijgen van een verblijfsstatuut die je eventueel al hebt doorlopen
  • Gegevens over je verblijfsplaats
  • Attest dringende medische hulp
  • Factuur of getuigschrift

Contact