globale doelen

Duurzame gemeente

Maldegem wil een duurzame gemeente zijn en tonen dat er heel wat duurzame helden actief zijn in Maldegem die verschillende duurzame initiatieven op poten zetten.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDG’s)

België ondertekende op 25 september 2015 de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties, die 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDG’s) omvat. De SDG’s verenigen internationale afspraken rond armoedebestrijding, klimaatactie, rechtszekerheid, … en nodigen uit tot een integrale aanpak, over beleidsdomeinen heen. De Agenda 2030 is universeel en roept elk land en alle betrokken partijen wereldwijd op om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Lokale besturen zijn een doorslaggevende actor in het slagen van deze agenda, omdat dit het overheidsniveau is dat het dichtst bij de burger staat.

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties

Week van de Duurzame Gemeente

De Week van de Duurzame Gemeente is een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). De campagneweek gaat jaarlijks door van 18 tot 25 september. Deelnemende gemeenten hangen de SDG-vlag uit aan het gemeentehuis en zetten hun 'Duurzame Helden' in de kijker. De helden zijn lokale burgers, scholen, bedrijven en verenigingen die op hun manier bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's). De Vlaamse campagneweek kadert in de globale ACT4SDGS campagne van de Verenigde Naties.

In 2023 worden de lokale duurzame helden in de kijker gezet die bijdragen aan SDG 4. We vieren scholen, leerkrachten maar evengoed ondernemingen, organisaties en individuele burgers die bijdragen aan levenslang leren, gelijke kansen en welzijn op school & in de kinderopvang, wereldburgerschapseducatie & educatie rond de SDG's, en het recht op onderwijs voor iedereen.

Duurzame helden in Maldegem

Ieder jaar worden de duurzame helden in Maldegem in de kijker gezet via de verschillende commmunicatiekanalen.

Voor een overzicht van de duurzame helden in Maldegem in 2023 wordt verwezen naar de website van de VVSG.

Duurzame helden 2023

Elk jaar in september zet de gemeente haar Maldegemse duurzame helden in de kijker. Dit zijn mensen of organisaties die dagelijks bijdragen aan duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Bibliotheek Maldegem 

Onze eerste Duurzame helden die we aan jullie voorstellen zijn Sophie en Stephan van de Bibliotheek Maldegem. De Bib heeft een hele brede educatieve functie voor zowel jong als oud wat maakt dat zij hard inzetten op SDG 4 “Kwaliteitsonderwijs”.

Sophie is jeugdcoördinator in de bib van Maldegem en neemt thema’s zoals educatie, school en jeugd onder haar vleugels. De bib zet in op leesbevordering en werkt hiervoor nauw samen met de Maldegemse scholen. Zo is er de ‘leeslijn’ en heel wat extra ondersteuning voor leerkrachten.

Stephan is coördinator Maakbib en houdt zich hoofdzakelijk bezig met STEAM-werking (Science + Technology + Engineering + Mathematics). Deze STEAM-academie biedt lokaal de mogelijkheid om de nieuwsgierigheid naar technologie, creativiteit en wetenschap aan te wakkeren.

 

Voor Sophie, Stephan en hun collega’s beperkt duurzaam leren zich niet tot een bepaalde leeftijd of achtergrond. De Bib is een plek voor onthaasting waar mensen zich thuis voelen en waar elke doelgroep zichzelf kan zijn en nieuwe dingen kan ontdekken.

Basisschool De Driesprong

Juf Véronique, juf Claudia en Juf Marjolein zetten zich samen met het hele team van GO! basisschool De Driesprong en GO! wijkschool de rakkertjes in om de 17 SDG’s of ook wel de duurzame ontwikkelingsdoelen bij hen op school te implementeren. Dit doen ze door te focussen op internationalisering, LIST (lezen is top) en ICT.

Door middel van toneelstukken, taallessen, het maken van Tiktoks (bijvoorbeeld in gebarentaal) en het gebruiken van strips en boeken krijgen de leerlingen van de Driesprong op een creatieve, leuke, maar vooral educatieve manier de kans om maatschappelijke onderwerpen te begrijpen.

Bovendien worden ook doorheen het schooljaar internationale uitwisselingsprojecten georganiseerd. Zo gingen vorig schooljaar leerlingen van De Driesprong op Erasmus naar Portugal en Spanje en stonden bovenstaande onderwerpen op de agenda.

 

Verder worden heel wat duurzame acties ondernomen door de leerlingenraad “Triple Jumpers”. Zo organiseerden zij vorig schooljaar hun hoogsteigen ruilbeurs. De leerlingen mochten speelgoed naar school meebrengen en wie wou, kon iets meenemen naar huis. Het overgebleven speelgoed werd gedoneerd aan VZW Krijt, een Maldegemse organisatie die zich inzet tegen armoede.

VZW Oranje

Louise, Christl en collega’s werkzaam voor organisatie VZW Oranje streven naar het creëren van een gelijke plek in de samenleving voor mensen van alle leeftijden, met of zonder (vermoeden van) beperking en andere maatschappelijk kwetsbare groepen.

Tijdens de speelpleinvakanties wordt er gewerkt rond diverse thema's waarbij per leeftijdsgroep passende activiteiten worden georganiseerd. Voor kinderen en jongeren die extra ondersteuning nodig hebben, wordt er individuele begeleiding voorzien.

Daarnaast biedt Oranje vrijetijdcoaching op maat aan om mee te zoeken naar de interesses en welke hobby’s de kinderen/volwassenen graag willen doen. Jongeren tussen 15 en 30 jaar die enthousiast worden en graag actief willen meewerken, kunnen zich inschrijven voor de animatorencursus en vrijwilliger worden.

Alsook bouwt Oranje in verschillende lokale buurten dagbesteding uit. Tijdens deze activiteiten zetten ze in op ontmoeten, werken of groeien in vaardigheden. Op deze manier willen ze zowel tegemoet komen aan de wensen van de cliënt, maar ook aan de noden van de lokale buurt(en). Zo baten ze in onze gemeente het compostpark uit, helpen ze bij het bedelen van het Vrij Maldegem en zijn er enkele vrijwilligers in de Sociale Superette.

 

Zo bouwen Louise, Christl, collega’s en vrijwilligers mee aan een maatschappij waar iedereen zichzelf kan zijn en kan blijven leren.

Oranje heeft nog een plaatsje vrij voor een persoon met (een vermoeden van) een beperking die graag wil meewerken op het compostpark. Heb je interesse, breng een bezoekje of meld je aan via dagbesteding.sijsele@oranje.be.

De politie

Jan, Benedikte en collega’s werkzaam bij de Politie van Maldegem maken van onze gemeente een veilige plek voor zowel jong als oud. Heel wat veiligheidsacties, infomomenten, meldpunten worden georganiseerd om zo de burgers de juiste informatie te bieden en elke dag opnieuw paraat te staan.

De politiedienst organiseert jaarlijks verkeersveiligheidscampagnes, zoals 'De Grote Verkeersquiz', waarbij ze samenwerken met lokale partners zoals scholen, jeugdbewerking, verkeerscomités en fietswinkels, om gezamenlijke acties en initiatieven te organiseren en zo de verkeersveiligheid in onze politiezone te bevorderen.

 

VBS De Parel

Mieke De Zutter en collega’s van basisschool VBS De Parel zetten zich jaar na jaar samen in om de school te inspireren om te werken rond de jaarthema's van de SDG's. Ze willen op die manier de kinderen bewust maken van de maatschappelijke vraagstukken en projecten, zodat ze zo op jonge leeftijd al actief kunnen bijdragen aan de maatschappij.

Jaarlijks wordt een thema van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) in het curriculum geïntegreerd, gebaseerd op het boek “De Toekomstdroom”. Via toneelstukjes, kunstwerken, kookactiviteiten en nog veel meer worden de kinderen aangemoedigd om bewuster om te gaan met natuur, voedseltekorten, welzijn en gezondheid. Daarnaast worden er leuke uitstappen georganiseerd zoals stads -en plattelandsklassen waar de kinderen zowel met hulp als op zelfstandige basis zaken leren ontdekken.

 

Mieke is vastbesloten om een voorbeeld te zijn voor haar jonge leerlingen. Samen met haar collega's zet ze zich in voor meer aandacht voor maatschappelijke onderwerpen. Zien dat de kinderen uit hun klas deze zaken meenemen op de speelplaats is voor hen het bewijs dat ze goed bezig zijn.

 

JVA

Enkele jaren geleden heeft Stephanie, samen met haar nicht, de Jeugdwerking voor Anderstaligen (JVA) opgericht. In samenwerking met heel wat enthousiaste vrijwilligers organiseert JVA op maat gemaakte activiteiten voor anderstalige kinderen en jongeren tussen 2,5 en 18 jaar, evenals hun gezinnen in Maldegem.

Op vijftien halve dagen verspreid in de zomervakantie worden er functionele activiteiten aangeboden in het Nederlands met het oog op een betere integratie in de maatschappij. Tijdens het schooljaar wordt er elke zaterdagochtend huiswerkbegeleiding aangeboden in de Bibliotheek van Maldegem waar kinderen hulp en ondersteuning krijgen bij het maken van studiekeuzes. Ook tijdens de kortere vakanties worden er terugkomdagen georganiseerd om contact te houden met de kinderen en blijvende ondersteuning te bieden. JVA biedt ook weggeefwinkels aan waar gezinnen kleding en schoolspullen kunnen uitkiezen.

 

 

Verder zijn er verschillende recreatieve momenten die niet mogen ontbreken. Zo wordt er een kamp georganiseerd waar kinderen en jongeren zich vijf dagen lang onderdompelen in een taalbad waar alleen Nederlands wordt gesproken. Hierbij is er ook ruimte om verschillende culturen, tradities en gewoonten te omarmen en van elkaar te leren.

Door de goede band tussen de kinderen en vrijwilligers groeien jongeren vaak door tot leidinggevenden. Zij helpen dan mee met het organiseren van laagdrempelige activiteiten op maat. Dit alles maakt van JVA een organisatie die niet meer gemist kan worden.

De Zomerschool


Lena en Melissa, beiden werkzaam voor de dienst Sociale Activering bij de Gemeente Maldegem, zetten zich al enkele jaren samen met vrijwilligers, leerkrachten en jobstudenten in om van de Zomerschool een toegankelijke en laagdrempelige activiteit te maken. De Zomerschool is bedoeld voor kinderen van de kleuterklas tot en met het secundair onderwijs.

Beide dames hechten veel belang aan het bieden van een comfortabele, plezierige, creatieve en leerzame omgeving waarin deze kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen en hun schoolse vaardigheden kunnen verbeteren. Met behulp van werkblaadjes worden ze gestimuleerd om vakken zoals wiskunde, taal en andere schoolthema's bij te schaven ter voorbereiding op het nieuwe schooljaar.

 

 

Daarnaast is er ook ruimte voor recreatieve activiteiten. Zo bezoeken ze verschillende musea zoals Technopolis of gaan ze zwemmen in een subtropisch zwembad. Ze streven naar hoge kwaliteitsvolle activiteiten en zijn altijd bezig met het bedenken van nieuwe initiatieven om de Zomerschool op een innovatieve manier te verbeteren.

Melissa en Lena en uiteraard alle vrijwilligers zijn met hun enthousiasme, kennis, betrokkenheid en ondersteuning onmisbare krachten binnen deze Zomerscholen. Ze dragen bij aan het welzijn van zowel de kinderen, ouders als begeleiders.

VBS De Papaver

Tijdens de vastenperiode werken de leerkrachten, medewerkers, leerlingen en mensen uit de buurt rond een project uit een ontwikkelingsland. In de afgelopen drie jaar werd de focus gelegd aan realisatie van toiletblokken, het aanleggen van een speelplaats en het kopen van schoolmaterialen, alles om het beste voor de leerlingen te bieden.

Een bekend evenement dat ze organiseren is de Papaverrun, waarbij leerlingen in teams van vier langs de school lopen, startend bij de derde kleuterklas tot en met het zesde leerjaar. Om de kinderen zelf het initiatief in eigen handen te nemen, krijgen ze de opdracht sponsors te zoeken.

 

 

De ouderraad, bestaande uit Valerie, Stefanie en andere ouders, zet zich in voor verschillende acties ter ondersteuning en financiering van de schoolactiviteiten. Ze verkopen bloemen om geld in te zamelen voor klas- en spelmateriaal. Daarnaast hebben ze ervoor gezorgd dat alle leerlingen nu gratis soep krijgen, wat eerder betalend was. Alsook ondersteunen ze de school door te helpen bij activiteiten zoals recepties en schoolfeesten, waardoor deze soepel verlopen.

Duurzame wensen voor 2030

In 2023 worden ook duurzame wensen voor 2030 verzameld. Tijdens de startdag van de Klimaatbende op woensdag 20 september 2023 hebben 211 leerlingen uit het 5e leerjaar hun duurzame wensen neergeschreven. Deze wensen werden op 25 september 2023 overhandigd aan het Lokaal Bestuur Maldegem.

     

Bezoek van Sali Haidara (Maria van #LikeMe) in 2 Maldegemse scholen

Op maandag 2 oktober mochten onze Maldegemse scholen VBS De Papaver en GO! Basisschool De Driesprong hoog bezoek verwachten van niemand minder dan Sali Haidara (bekend als Maria van de Ketnet-reeks #LikeMe). 

Sali, ambassadrice van de Week van de Duurzame Gemeente, draagt het jaarthema ‘kwaliteitsvol onderwijs’ (SDG 4) nauw aan het hart, aangezien zij naast actrice ook actief is als leerkracht Frans in het middelbaar. Tijdens het bezoek aan beide scholen nam ze deel aan verschillende activiteiten met een knipoog naar de SDG’s, waaronder bijvoorbeeld het afval-estafettespel, voorlezen, filmpjes maken, etc.

Contact