banner

Duurzame gemeente

Maldegem wil een duurzame gemeente zijn en tonen dat er heel wat duurzame helden actief zijn in Maldegem die verschillende duurzame initiatieven op poten zetten.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDG’s)

België ondertekende op 25 september 2015 de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties, die 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDG’s) omvat. De SDG’s verenigen internationale afspraken rond armoedebestrijding, klimaatactie, rechtszekerheid, … en nodigen uit tot een integrale aanpak, over beleidsdomeinen heen. De Agenda 2030 is universeel en roept elk land en alle betrokken partijen wereldwijd op om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Lokale besturen zijn een doorslaggevende actor in het slagen van deze agenda, omdat dit het overheidsniveau is dat het dichtst bij de burger staat.

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties

Week van de Duurzame Gemeente

De Week van de Duurzame Gemeente is een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). De campagneweek gaat jaarlijks door van 18 tot 25 september. Deelnemende gemeenten hangen de SDG-vlag uit aan het gemeentehuis en zetten hun 'Duurzame Helden' in de kijker. De helden zijn lokale burgers, scholen, bedrijven en verenigingen die op hun manier bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's). De Vlaamse campagneweek kadert in de globale ACT4SDGS campagne van de Verenigde Naties.

In 2023 worden de lokale duurzame helden in de kijker gezet die bijdragen aan SDG 4. We vieren scholen, leerkrachten maar evengoed ondernemingen, organisaties en individuele burgers die bijdragen aan levenslang leren, gelijke kansen en welzijn op school & in de kinderopvang, wereldburgerschapseducatie & educatie rond de SDG's, en het recht op onderwijs voor iedereen.

Duurzame helden in Maldegem

Ieder jaar worden de duurzame helden in Maldegem in de kijker gezet via de verschillende commmunicatiekanalen.

Voor een overzicht van de duurzame helden in Maldegem in 2023 wordt verwezen naar de website van de VVSG.

Duurzame wensen voor 2030

In 2023 worden ook duurzame wensen voor 2030 verzameld. In de loop van de komende weken zullen deze hier zichtbaar gemaakt worden.

Contact