Maak hier een afspraak

Het OCMW kan je een financiële tussenkomst toekennen ter betaling van je eerste maand huur. Dit onder de vorm van een terugvorderbare steun 

Voorwaarden

  • Over onvoldoende eigen financiële middelen/reserve beschikken om dit zelf te betalen.

Meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Rekeninguittreksels met inkomsten en uitgaven van de laatste 3 maanden
  • De huurovereenkomst

 

 

 

Contact