Eerstelijnszone West-Meetjesland

Een eerstelijnszone is opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. De bedoeling is om een effectieve en kwalitatieve eerste lijn te bekomen waar de burger centraal staat en toegankelijk is voor iedereen.

De eerste lijn zijn de lokale zorg- en hulpverleners die het dichtst bij de persoon met een zorg- of ondersteuningsnood staan. Zij zijn het eerste aanspreekpunt, bijvoorbeeld de huisarts, apotheker, thuisverpleger, welzijnswerker, …

Deze zone omvat Aalter, Lievegem en Maldegem.

Politiek Vertegenwoordiger in de zorgraad van ELZ West-Vlaanderen

Anneke Gobeyn

Plaatsvervangend politiek vertegenwoordiger in de zorgraad van ELZ West-Vlaanderen

Jan De Metsenaere

Ambtelijk vertegenwoordiger in de zorgraad van ELZ West-Vlaanderen

Kurt Soreyn

Plaatsvervangend ambtelijk vertegenwoordigers in de zorgraad van ELZ West-Vlaanderen

Leen De Clercq

Delphine Denys

Adres

Visstraat 14

9900 Eeklo