klimaatgezondmaldegem

Energie besparen in je bedrijf

Wil jij ook graag zoveel mogelijk energie besparen in je bedrijf? Meld je dan aan voor een bezoek van de energiecoach!

Wooneco (het vroegere Energiehuis Veneco) selecteerde in samenwerking met Maldegem een betrouwbare energie-expert die jou zal helpen om inzicht te krijgen in nuttige energiebesparende maatregelen.

Heb je interesse?

Meld je hier vrijblijvend aan

De energiecoaching komt in aanmerking voor steun van Vlaio. Voor KMO's die zich engageren voor het "Light traject" is er ook een extra gemeentelijke subsidie. Meer info? Zie verder!

Wat mag je verwachten?

 • Na aanmelding neemt de coach contact op en maakt een afspraak ter plaatse.
 • Op de dag van het plaatsbezoek vindt eerst een verkennend gesprek plaats.
 • Na de intake voert de coach een energieaudit uit en giet alle waardevolle aanbevelingen in een helder en haalbaar stappenplan voor jouw bedrijf.
 • Dit stappenplan wordt nadien uitgebreid met jou besproken, zodat je de juiste keuzes kan maken om bepaalde maatregelen uit te voeren.
 • Hierna kan je kiezen om de coaching af te ronden en zelf aan de slag te gaan of om nog verder gecoacht te worden. Zo vorm je je eigen traject op maat!

Traject op maat van jouw bedrijf!

Light

KMO’s met een verbruik lager dan 10 000 kWh elektriciteit en 50 000 kWh thermische energie

Vraag hier jouw persoonlijke offerte

Medium

KMO’s met een verbruik hoger dan 10 000 kWh elektriciteit en 50 000 kWh thermische energie en lager dan 100 000 kWh elektriciteit en 345 000 kWh thermische energie.

Vraag hier jouw persoonlijke offerte

Maxi

KMO’s met een verbruik hoger dan 100 000 kWh elektriciteit en 345 000 kWh thermische energie en lager dan 1 000 000 kWh elektriciteit en 3 000 000 kWh thermische energie.

Vraag hier jouw persoonlijke offerte

Coaching met Vlaio-subsidie

De energiecoaching komt in aanmerking voor steun van Vlaio. Offerte ontvangen? Laad ze op in jouw KMO-portefeuille.

Coaching met gemeentelijke subsidie

Daarnaast kunnen KMO's die zich engageren voor het light traject vanaf 1 juni 2023 een bijkomende gemeentelijke subsidie krijgen. Het volledige subsidiereglement (vastgesteld door de gemeenteraad van 25 mei 2023) kan je ook bij documenten terug vinden, maar hieronder vind je al belangrijke informatie. 

Bedrag subsidie

De KMO koopt zelf het toepasselijk coachingtraject aan en komt daardoor in aanmerking voor ondersteuning via de KMO-portefeuille (30% kleine onderneming, 20% middelgrote onderneming).

Indien de KMO behoort tot het light coachingtraject zal de gemeente een subsidie toekennen van 500 euro voor de eerste 20 bedrijven die instappen en beantwoorden aan de voorwaarden.

Voorwaarden

Het besluit geldt enkel binnen de grenzen van het regionaal project ‘Energiecoaching voor KMO’s’ i.s.m. intercommunale Veneco.

Om in aanmerking te komen voor de gemeentelijke subsidie engageert de KMO zich om minstens:

 • Alle voorgestelde energie-investeringen (cfr. stappenplan) met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar uit te voeren binnen een periode van drie jaar;
 • Als deelnemer aan het project, het aanbod te helpen bekend te maken binnen het eigen netwerk en – indien dit door de gemeente wordt gevraagd – een korte getuigenis te formuleren over de eigen ervaringen.

Als blijkt dat de KMO geen of onvoldoende gevolg geeft aan dit engagement kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om de toegekende subsidie integraal terug te vorderen.

Aanvraag van subsidie

De KMO bezorgt na het uitvoeren van de energie-audit en de opmaak van het stappenplan aan de dienst Milieu en duurzaamheid schriftelijk of per mail een aanvraag die minstens volgende gegevens bevat:

 • De titel ‘Aanvraag subsidie Energiecoaching KMO’s’;
 • Naam KMO;
 • Gegevens exploitatieadres;
 • Naam, telefoonnummer, e-mailadres contactpersoon;
 • De factuur van de energiecoaching;
 • Rekeningnummer waarop de subsidie mag uitbetaald worden;
 • In eigen bewoordingen: vermelding dat de KMO het engagement aangaat cfr. artikel 4 (Voorwaarden) van het subsidiebesluit.

Uitbetaling subsidie

De subsidie zal binnen de 30 dagen na het indienen van het aanvraagformulier en mits goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen uitbetaald worden op het rekeningnummer van de KMO.

Subsidieaanvragen zullen behandeld worden binnen de grenzen van het beschikbaar budget op de meerjarenplanning van de gemeente.

Indien het aantal aanvragen het totaal van het beschikbaar budget overstijgt, zal het toekennen van de subsidies verlopen in functie van de datum van aanvraag tot uitputting van het totaal beschikbaar budget voor het betrokken dienstjaar.

Contact