Erkenning geboorte

Wanneer de vader of de meemoeder een kind wil erkennen, moet hij of zij samen met de moeder van het kind langskomen bij de dienst burgerlijke stand. Als het kind al 12 jaar is of ouder, moet het ook meekomen.

Voorwaarde

  • Bij de erkenning van een kind door een gehuwde man of meemoeder, wordt de echtgenote op de hoogte gebracht.

Aanvraag

Koppels dienen zich aan bij de dienst burgerlijke stand.

Meenemen

  • Identiteitskaarten ouders
  • Zwangerschapsattest met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum

 

Contact