banner-sbm.jpg

Erkenning als sportvereniging

Sportverenigingen kunnen zich door de sportraad laten erkennen. Feitelijke verenigingen en vzw's kunnen hiervoor een erkenningsaanvraag indienen.

Deze erkenning is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor:

  • subsidies
  • logistieke en materiële ondersteuning
  • terugbetaling van mutualiteiten
  • het uitschrijven van fiscale attesten

 

Contact