Euregio Scheldemond (samenwerkingsverband)

Euregio Scheldemond is het grensoverschrijdend samenwerkingsverband (zonder rechtspersoonlijkheid) tussen de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland. Per provincie zetelen drie burgemeesters, schepenen of wethouders in de Scheldemondraad.

Dit samenwerkingsverband bestaat enerzijds uit een Gemeenschappelijk Orgaan, de Scheldemondraad. Deze werkt thematisch via verschillende vakgroepen en gebiedsgericht via gemeentelijke clusters. Anderzijds bestaat Euregio Scheldemond ook uit het Scheldemondteam.

De Scheldemondraad heeft tot taak het signaleren en formuleren van gezamenlijke belangen van het werkgebied en het bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking in het werkgebied met betrekking tot de ruimtelijke ordening, milieu, recreatie en toerisme, verkeer en vervoer, gezondheidszorg, welzijn, sociaal-economische aangelegenheden, onderwijs, cultuur en openbare orde en veiligheid.

Deze taak wordt verricht door onder andere:

  • het instellen of bevorderen van onderzoek
  • het formuleren van gemeenschappelijke ontwikkelingsconcepten
  • het instellen van vak- of werkgroepen voor bepaalde territoriale of functionele gebieden. Van deze vak- of werkgroepen kunnen ook vertegenwoordigers van lokale overheden, of andere instellingen deel uitmaken
  • het bevorderen van grensoverschrijdend overleg en samenwerking tussen diensten, instellingen en organisaties
  • het initiëren van en deelnemen aan activiteiten en/of projecten in verband met grensoverschrijdende samenwerking.

Het Scheldemondteam staat in voor de uitvoering van de werking.

Kandidaat- vertegenwoordiger

Koenraad De Ceuninck

Adres

PAC Het Zuid

4e verdieping – Lokaal 441

Woodrow Wilsonplein 2

9000 Gent