Wilsverklaring euthanasie

Bij de dienst burgerlijke stand kan je een laatstewilsverklaring voor euthanasie laten registreren. Een euthanasieverklaring is vijf jaar geldig. De aanvrager moet dit zelf opvolgen.

Aanvraag

De documenten kan je online afdrukken of afhalen bij de dienst burgerlijke stand.

De volledig ingevulde en ondertekende documenten geef je terug af aan de dienst.

Na registratie krijg je een ontvangstbewijs.

Contact