Familienaam wijzigen

Als je je familienaam wenst te veranderen, moet je zelf of via je wettelijke vertegenwoordiger een brief sturen naar de FOD Justitie. In de brief vermeld je duidelijk wat je achternaam is op dit moment, welke nieuwe achternaam je wenst en wat de reden is van de naamsverandering.

De dienst naamswijzigingen laat u weten of de naamswijziging wordt toegestaan, hoeveel de verschuldigde registratiekosten bedragen en welke documenten u dient op te sturen.

Nadat de naamsverandering is toegestaan door de FOD Justitie en is verschenen in het Belgisch Staatsblad, wordt het gemeentebestuur verwittigd.

Daarop moet je langsgaan bij de dienst Burgerzaken voor de opmaak van een akte van naamswijziging en voor de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart en rijbewijs:

Maak hier een afspraak bij de dienst Burgerzaken

Nadat de registratie voltooid is, kun je steeds de akte naamswijziging digitaal aanvragen:

Akte naamswijziging

Meenemen

  • Huidige identiteitskaart.
  • Recente pasfoto.
  • Huidig rijbewijs.

Prijs

  • De FOD Justitie zal je op de hoogte brengen van het te betalen bedrag wat betreft een naamswijziging.
  • Een nieuwe identiteitskaart: €24,10.
  • Een nieuw rijbewijs: €25.

Contact